Afvalkalender gemeente Aalten

Afvalkalender gemeente Aalten bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Aalten? Op de afvalkalender van gemeente Aalten vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Aalten. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Aalten wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Aalten de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Aalten.
Afvalkalender gemeente Aalten

Afvalkalender Aalten

Afvalkalender gemeente Aalten bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Aalten kunt vinden? De gemeente Aalten ligt in de provincie Gelderland en heeft 27,105 inwoners. De afvalkalender in gemeente Aalten wordt verzorgd door ROVA. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Aalten.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Aalten aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Aalten (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Aalten.

Over afval in de gemeente Aalten

In de gemeente Aalten wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 27,105 inwoners in de gemeente Aalten bieden jaarlijks ongeveer 413 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 158 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 60 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Aalten jaarlijks per persoon 24 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Aalten. Daarvan biedt iedere persoon 37 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 20 kilo grof huishoudelijk afval en 47 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Aalten gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Aalten

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Aalten bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Aalten vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Aalten

In de gemeente Aalten betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Aalten betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Aalten is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €115.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €153.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Aalten: €142.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Aalten wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Aalten.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Aalten.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Aalten

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Aalten.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 158
Papier 60
Glas 24
PMD 37
Grof huishoudelijk Restafval 20
Fijn huishoudelijk Restafval 47

Afvalwijzer gemeente Aalten

Afvalwijzer Aalten bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Aalten jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 413 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 27,105 inwoners van de gemeente Aalten, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Aalten

Aalten is een diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Aalten

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Aalten brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Aalten op onderstaand adres:
  • Milieustraat Aalten, Broekstraat 31, 7122 MN Aalten

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Een volle container is natuurlijk iets waar niemand op staat te wachten. Daarom kun je bij de gemeente ook een extra leging van je container aanvragen. Hier zijn vaak wel extra kosten aan verbonden. Het is daarom verstandiger om je afval zelf naar de vuilstort of de milieustraat van jouw gemeente te brengen. Maak je gebruik van een ondergrondse container bij jou in de buurt? Als de ondergrondse container vol is dan kun je ook contact opnemen met jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis. Vind je jouw container te klein? Dan kun je contact opnemen met de gemeente om een aanvraag te doen voor een grotere container. Let op: het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Je mag afval nooit zomaar naast de container zetten. Hier kun je een boete voor krijgen. Zwerfafval is natuurlijk iets wat niemand wil.

Papieren afvalkalender gemeente Aalten

Ben jij opzoek naar de papieren afvalkalender van jouw gemeente? Het uitbrengen van een papieren afvalkalender is al jarenlang niet meer de standaard. Voor veel mensen is dit een groot gemis. De papieren afvalkalender heeft namelijk veel voordelen. Zo is het eenvoudig te raadplegen en gemakkelijk in gebruik. Ook heeft niet iedereen toegang tot internet of een smartphone. Het geeft een goed overzicht op welke dagen het afval wordt opgehaald. Daarnaast staat er ook informatie beschreven over de afwijkende ophaaldagen en informatie over de milieustraat bij jou in de buurt. Ben jij benieuwd of jouw gemeente een papieren afvalkalender beschikbaar heeft? Neem dan contact op met jouw gemeente of afvalverwerker. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Aalten printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van ROVA.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Aalten printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Aalten

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Aalten

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Aalten

Oud papier kun je inleveren bij een speciale oud-papiercontainer of bij de milieustraat van jouw gemeente. Vaak zijn er enkele instructies aan verbonden. Zo kun je het beste ervoor kiezen om het papier kleiner te maken zodat het beter past in de ondergrondse container. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden bij veel supermarkten om jouw oud papier in te leveren. In sommige gemeenten wordt er jaarlijks op enkele dagen het oud papier opgehaald. Dit kun je dan op de aangegeven plaatsen aan de straat zetten. Verstandig is het om het papier even te binden met een afbreekbaar touw zodat jouw afval niet rondslingerd in de natuur. Waar de oud-papier containers staan kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Aalten in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Aalten:
  • In de gemeente Aalten wordt de afvalkalender verzorgd door ROVA.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 413 kilo huisvuil ingezameld door de 27,105 inwoners in Aalten.
  • In de gemeente Aalten wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Aalten zijn €142,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Aalten gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Aalten?

De afvalkalender van de gemeente Aalten vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Aalten?

Als je container in de gemeente Aalten niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Aalten of met de afvalverwerker: ROVA

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Aalten kun je dan contact opnemen met de gemeente Aalten. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (ROVA) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Aalten?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Aalten een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Aalten als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Aalten?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Aalten: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Aalten. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *