Afvalkalender gemeente Albrandswaard

Afvalkalender gemeente Albrandswaard bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Albrandswaard? Op de afvalkalender van gemeente Albrandswaard vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Albrandswaard. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Albrandswaard wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Albrandswaard de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Albrandswaard.
Afvalkalender gemeente Albrandswaard

Afvalkalender Albrandswaard

Afvalkalender gemeente Albrandswaard bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Albrandswaard kunt vinden? De gemeente Albrandswaard ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 25,913 inwoners. De afvalkalender in gemeente Albrandswaard wordt verzorgd door BAR Afvalbeheer. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Albrandswaard.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Albrandswaard aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Albrandswaard (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Albrandswaard.

Over afval in de gemeente Albrandswaard

In de gemeente Albrandswaard wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 25,913 inwoners in de gemeente Albrandswaard bieden jaarlijks ongeveer 484 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 87 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 48 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Albrandswaard jaarlijks per persoon 19 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Albrandswaard. Daarvan biedt iedere persoon 9.4 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 21 kilo grof huishoudelijk afval en 197 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Albrandswaard gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Albrandswaard

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Albrandswaard bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Albrandswaard vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Albrandswaard

In de gemeente Albrandswaard betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Albrandswaard betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Albrandswaard is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €100.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €402.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Albrandswaard: €372.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Albrandswaard wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Albrandswaard.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Albrandswaard.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Albrandswaard

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Albrandswaard.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 87
Papier 48
Glas 19
PMD 9.4
Grof huishoudelijk Restafval 21
Fijn huishoudelijk Restafval 197

Afvalwijzer gemeente Albrandswaard

Afvalwijzer Albrandswaard bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Albrandswaard jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 484 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 25,913 inwoners van de gemeente Albrandswaard, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Albrandswaard

Albrandswaard is een diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Albrandswaard

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Albrandswaard brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Albrandswaard op onderstaand adres:
  • Afvalscheidingsstation Albrandswaard, Nijverheidsweg 3, Rhoon

Container niet geleegd of extra laten legen?

Is jouw kliko niet geleegd? De gemeente of afvalverwerker binnen jouw gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van het huishoudelijk afval. Denk hierbij aan restafval, papier en GFT-afval. Op de afvalkalender van jouw gemeente vind je informatie over het aanbieden van afval. Doe dit op de juiste momenten en op de daarvoor bestemde plaatsen. Is jouw container toch niet geleegd? Neem dan telefonisch contact op met jouw gemeente. Zij kunnen dan alsnog het afval ophalen. Mocht het zo zijn dat je er niet (lang) mee wilt blijven zitten kun je ervoor kiezen om het afval zelf af te storten. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Bij veel supermarkten/ winkelcentra is het mogelijk om afval af te storten. Ook is er altijd wel een milieustraat bij jou in de buurt voor het afstorten van huishoudelijk afval. 

Papieren afvalkalender gemeente Albrandswaard

Ben jij opzoek naar de papieren afvalkalender van jouw gemeente? Het uitbrengen van een papieren afvalkalender is al jarenlang niet meer de standaard. Voor veel mensen is dit een groot gemis. De papieren afvalkalender heeft namelijk veel voordelen. Zo is het eenvoudig te raadplegen en gemakkelijk in gebruik. Ook heeft niet iedereen toegang tot internet of een smartphone. Het geeft een goed overzicht op welke dagen het afval wordt opgehaald. Daarnaast staat er ook informatie beschreven over de afwijkende ophaaldagen en informatie over de milieustraat bij jou in de buurt. Ben jij benieuwd of jouw gemeente een papieren afvalkalender beschikbaar heeft? Neem dan contact op met jouw gemeente of afvalverwerker. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Albrandswaard printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van BAR Afvalbeheer.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Albrandswaard printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Albrandswaard

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Albrandswaard

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Albrandswaard

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Albrandswaard in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Albrandswaard:
  • In de gemeente Albrandswaard wordt de afvalkalender verzorgd door BAR Afvalbeheer.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 484 kilo huisvuil ingezameld door de 25,913 inwoners in Albrandswaard.
  • In de gemeente Albrandswaard wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Albrandswaard zijn €372,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Albrandswaard gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Albrandswaard?

De afvalkalender van de gemeente Albrandswaard vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Albrandswaard?

Als je container in de gemeente Albrandswaard niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Albrandswaard of met de afvalverwerker: BAR Afvalbeheer

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Albrandswaard kun je dan contact opnemen met de gemeente Albrandswaard. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (BAR Afvalbeheer) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Albrandswaard?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Albrandswaard een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Albrandswaard als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Albrandswaard?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Albrandswaard: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Albrandswaard. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Eén gedachte over “Afvalkalender gemeente Albrandswaard”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *