Afvalkalender gemeente Almelo

Afvalkalender gemeente Almelo bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Almelo? Op de afvalkalender van gemeente Almelo vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Almelo. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Almelo wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Almelo de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Almelo.
Afvalkalender gemeente Almelo

Afvalkalender Almelo

Afvalkalender gemeente Almelo bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Almelo kunt vinden? De gemeente Almelo ligt in de provincie Overijssel en heeft 73,175 inwoners. De afvalkalender in gemeente Almelo wordt verzorgd door Twente Milieu. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Almelo.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Almelo aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Almelo (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Almelo.

Over afval in de gemeente Almelo

In de gemeente Almelo wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 73,175 inwoners in de gemeente Almelo bieden jaarlijks ongeveer 466 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 107 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 39 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Almelo jaarlijks per persoon 17 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Almelo. Daarvan biedt iedere persoon 18.8 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 31 kilo grof huishoudelijk afval en 168 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Almelo gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Almelo

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Almelo bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Almelo vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Almelo

In de gemeente Almelo betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Almelo betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Almelo is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €253.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €276.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Almelo: €268.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Almelo wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Almelo.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Almelo.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Almelo

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Almelo.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 107
Papier 39
Glas 17
PMD 18.8
Grof huishoudelijk Restafval 31
Fijn huishoudelijk Restafval 168

Afvalwijzer gemeente Almelo

Afvalwijzer Almelo bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Almelo jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 466 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 73,175 inwoners van de gemeente Almelo, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Almelo

Almelo is een niet-diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Almelo

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Almelo brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Almelo op onderstaand adres:
  • Afvalbrengpunt Almelo, Turfkade 15, 7602 PA Almelo

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Almelo

Ben jij opzoek naar de papieren afvalkalender van jouw gemeente? Het uitbrengen van een papieren afvalkalender is al jarenlang niet meer de standaard. Voor veel mensen is dit een groot gemis. De papieren afvalkalender heeft namelijk veel voordelen. Zo is het eenvoudig te raadplegen en gemakkelijk in gebruik. Ook heeft niet iedereen toegang tot internet of een smartphone. Het geeft een goed overzicht op welke dagen het afval wordt opgehaald. Daarnaast staat er ook informatie beschreven over de afwijkende ophaaldagen en informatie over de milieustraat bij jou in de buurt. Ben jij benieuwd of jouw gemeente een papieren afvalkalender beschikbaar heeft? Neem dan contact op met jouw gemeente of afvalverwerker. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Almelo printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Twente Milieu.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Almelo printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Almelo

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Almelo

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Almelo

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Overijssel

In de provincie Overijssel wordt er op verschillende manieren gewerkt aan afvalreductie. Zo werken de gemeenten nauw samen met elkaar om inwoners en bedrijven te informeren over de impact van afvalproductie. Daarnaast is er een initiatief in het leven geroepen om het zwervend afval aan te pakken. Een van de maatregelen is het opzetten van een zwerfafval campagne. Hierbij wordt er samengewerkt met gemeenten, bedrijven en vrijwilligers om zwervend afval op te ruimen en inwoners bewust te maken van het belang van afvalvermindering. Er zijn ook initiatieven genomen om inwoners te stimuleren om afval te scheiden. Zo bieden gemeenten in de provincie Overijssel inzamelpunten voor recycling van afvalsoorten zoals papier, plastic, metalen en glas. Het beleid van de provincie lijkt haar vruchten af te werpen. De doelstelling van het Nederlandse rijk is om in 2030 75% van het afval te scheiden, provincie Overijssel is al goed op weg met 74%. 

Afvalkalender Almelo in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Almelo:
  • In de gemeente Almelo wordt de afvalkalender verzorgd door Twente Milieu.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 466 kilo huisvuil ingezameld door de 73,175 inwoners in Almelo.
  • In de gemeente Almelo wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Almelo zijn €268,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Almelo gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Almelo?

De afvalkalender van de gemeente Almelo vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Almelo?

Als je container in de gemeente Almelo niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Almelo of met de afvalverwerker: Twente Milieu

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Almelo kun je dan contact opnemen met de gemeente Almelo. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Twente Milieu) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Almelo?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Almelo een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Almelo als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Almelo?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Almelo: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Almelo. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *