Afvalkalender gemeente Amstelveen

Afvalkalender gemeente Amstelveen bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Amstelveen? Op de afvalkalender van gemeente Amstelveen vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Amstelveen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Amstelveen wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Amstelveen de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Amstelveen.
Afvalkalender gemeente Amstelveen

Afvalkalender Amstelveen

Afvalkalender gemeente Amstelveen bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Amstelveen kunt vinden? De gemeente Amstelveen ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 92,351 inwoners. De afvalkalender in gemeente Amstelveen wordt verzorgd door De gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Amstelveen.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Amstelveen aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Amstelveen (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Amstelveen.

Over afval in de gemeente Amstelveen

In de gemeente Amstelveen wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 92,351 inwoners in de gemeente Amstelveen bieden jaarlijks ongeveer 430 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 46 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 45 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Amstelveen jaarlijks per persoon 22 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Amstelveen. Daarvan biedt iedere persoon 16.3 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 29 kilo grof huishoudelijk afval en 182 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Amstelveen gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Amstelveen

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Amstelveen bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Amstelveen vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Amstelveen

In de gemeente Amstelveen betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Amstelveen betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Amstelveen is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €252.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €306.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Amstelveen: €281.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Amstelveen wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Amstelveen.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Amstelveen.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Amstelveen

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Amstelveen.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 46
Papier 45
Glas 22
PMD 16.3
Grof huishoudelijk Restafval 29
Fijn huishoudelijk Restafval 182

Afvalwijzer gemeente Amstelveen

Afvalwijzer Amstelveen bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Amstelveen jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 430 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 92,351 inwoners van de gemeente Amstelveen, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Amstelveen

Amstelveen is een niet-diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Amstelveen

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Amstelveen brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Amstelveen op onderstaand adres:
  • Afvalbrengstation Amstelveen, Grutterij 26, 1185 ZW Amstelveen

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Amstelveen

Ben jij opzoek naar de papieren afvalkalender van jouw gemeente? Het uitbrengen van een papieren afvalkalender is al jarenlang niet meer de standaard. Voor veel mensen is dit een groot gemis. De papieren afvalkalender heeft namelijk veel voordelen. Zo is het eenvoudig te raadplegen en gemakkelijk in gebruik. Ook heeft niet iedereen toegang tot internet of een smartphone. Het geeft een goed overzicht op welke dagen het afval wordt opgehaald. Daarnaast staat er ook informatie beschreven over de afwijkende ophaaldagen en informatie over de milieustraat bij jou in de buurt. Ben jij benieuwd of jouw gemeente een papieren afvalkalender beschikbaar heeft? Neem dan contact op met jouw gemeente of afvalverwerker. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Amstelveen printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van De gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Amstelveen printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Amstelveen

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Amstelveen

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Amstelveen

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Amstelveen in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Amstelveen:
  • In de gemeente Amstelveen wordt de afvalkalender verzorgd door De gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 430 kilo huisvuil ingezameld door de 92,351 inwoners in Amstelveen.
  • In de gemeente Amstelveen wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Amstelveen zijn €281,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Amstelveen gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Amstelveen?

De afvalkalender van de gemeente Amstelveen vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Amstelveen?

Als je container in de gemeente Amstelveen niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Amstelveen of met de afvalverwerker: De gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Amstelveen kun je dan contact opnemen met de gemeente Amstelveen. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (De gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Amstelveen?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Amstelveen een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Amstelveen als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Amstelveen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Amstelveen: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Amstelveen. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *