Afvalkalender gemeente Arnhem

Afvalkalender gemeente Arnhem bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Arnhem? Op de afvalkalender van gemeente Arnhem vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Arnhem. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Arnhem wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Arnhem de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Arnhem.
Afvalkalender gemeente Arnhem

Afvalkalender Arnhem

Afvalkalender gemeente Arnhem bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Arnhem kunt vinden? De gemeente Arnhem ligt in de provincie Gelderland en heeft 164,096 inwoners. De afvalkalender in gemeente Arnhem wordt verzorgd door Prezero. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Arnhem.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Arnhem aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Arnhem (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Arnhem.

Over afval in de gemeente Arnhem

In de gemeente Arnhem wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 164,096 inwoners in de gemeente Arnhem bieden jaarlijks ongeveer 476 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 74 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 42 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Arnhem jaarlijks per persoon 21 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Arnhem. Daarvan biedt iedere persoon 15 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 39 kilo grof huishoudelijk afval en 160 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Arnhem gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Arnhem

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Arnhem bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Arnhem vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Arnhem

In de gemeente Arnhem betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Arnhem betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Arnhem is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €221.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €294.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Arnhem: €255.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Arnhem wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Arnhem.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Arnhem.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Arnhem

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Arnhem.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 74
Papier 42
Glas 21
PMD 15
Grof huishoudelijk Restafval 39
Fijn huishoudelijk Restafval 160

Afvalwijzer gemeente Arnhem

Afvalwijzer Arnhem bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Arnhem jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 476 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 164,096 inwoners van de gemeente Arnhem, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Arnhem

Arnhem is een niet-diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Arnhem

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Arnhem brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Arnhem op onderstaand adres:
  • Afvalbrengstation Arnhem Zuid, De Overmaat 17, 6831 AE Arnhem

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Arnhem

Ben jij opzoek naar de papieren afvalkalender van jouw gemeente? Het uitbrengen van een papieren afvalkalender is al jarenlang niet meer de standaard. Voor veel mensen is dit een groot gemis. De papieren afvalkalender heeft namelijk veel voordelen. Zo is het eenvoudig te raadplegen en gemakkelijk in gebruik. Ook heeft niet iedereen toegang tot internet of een smartphone. Het geeft een goed overzicht op welke dagen het afval wordt opgehaald. Daarnaast staat er ook informatie beschreven over de afwijkende ophaaldagen en informatie over de milieustraat bij jou in de buurt. Ben jij benieuwd of jouw gemeente een papieren afvalkalender beschikbaar heeft? Neem dan contact op met jouw gemeente of afvalverwerker. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Arnhem printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Prezero.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Arnhem printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Arnhem

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Arnhem

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Arnhem

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Arnhem in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Arnhem:
  • In de gemeente Arnhem wordt de afvalkalender verzorgd door Prezero.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 476 kilo huisvuil ingezameld door de 164,096 inwoners in Arnhem.
  • In de gemeente Arnhem wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Arnhem zijn €255,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Arnhem gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Arnhem?

De afvalkalender van de gemeente Arnhem vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Arnhem?

Als je container in de gemeente Arnhem niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Arnhem of met de afvalverwerker: Prezero

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Arnhem kun je dan contact opnemen met de gemeente Arnhem. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Prezero) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Arnhem?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Arnhem een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Arnhem als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Arnhem?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Arnhem: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Arnhem. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *