Afvalkalender gemeente Barneveld

Afvalkalender gemeente Barneveld bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Barneveld? Op de afvalkalender van gemeente Barneveld vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Barneveld. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Barneveld wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Barneveld de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Barneveld.
Afvalkalender gemeente Barneveld

Afvalkalender Barneveld

Afvalkalender gemeente Barneveld bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Barneveld kunt vinden? De gemeente Barneveld ligt in de provincie Gelderland en heeft 60,617 inwoners. De afvalkalender in gemeente Barneveld wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Barneveld.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Barneveld aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Barneveld (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Barneveld.

Over afval in de gemeente Barneveld

In de gemeente Barneveld wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 60,617 inwoners in de gemeente Barneveld bieden jaarlijks ongeveer 518 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 137 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 61 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Barneveld jaarlijks per persoon 19 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Barneveld. Daarvan biedt iedere persoon 29.9 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 25 kilo grof huishoudelijk afval en 126 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Barneveld gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Barneveld

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Barneveld bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Barneveld vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Barneveld

In de gemeente Barneveld betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Barneveld betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Barneveld is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €197.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €328.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Barneveld: €291.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Barneveld wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Barneveld.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Barneveld.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Barneveld

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Barneveld.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 137
Papier 61
Glas 19
PMD 29.9
Grof huishoudelijk Restafval 25
Fijn huishoudelijk Restafval 126

Afvalwijzer gemeente Barneveld

Afvalwijzer Barneveld bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Barneveld jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 518 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 60,617 inwoners van de gemeente Barneveld, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Barneveld

Barneveld is een niet-diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Barneveld

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Barneveld brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Barneveld op onderstaand adres:
  • Milieustraat Otelaar Barneveld, Otelaarseweg 9, 3771 VJ Barneveld

Niet geleegd, extra container of container vol?

Zit de ondergrondse container vol? Dit is erg vervelend. Vaak is het zo dat de container niet vol zit maar verstopt is geraakt doordat er iemand te grote stukken afval heeft afgestort. Hierdoor kan het lijken alsof de ondergrondse container vol zit. Op de ondergrondse container zit vaak een sticker met een telefoonnummer wat je kunt bellen. Je kunt dan een melding maken. Leg nooit afval naast de container. Want hierdoor kan het afval in de natuur rondslingeren en dan krijg je zwerfafval. Daarnaast staat er een boete op wanneer je het afval op een niet juiste manier afstort. Wil je jouw afval toch afstorten? Maak dan een online of telefonische afspraak met jouw gemeente of afvalverwerker. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het afval af te storten naar de milieustraat.  

Papieren afvalkalender gemeente Barneveld

Ben jij opzoek naar de papieren afvalkalender van jouw gemeente? Het uitbrengen van een papieren afvalkalender is al jarenlang niet meer de standaard. Voor veel mensen is dit een groot gemis. De papieren afvalkalender heeft namelijk veel voordelen. Zo is het eenvoudig te raadplegen en gemakkelijk in gebruik. Ook heeft niet iedereen toegang tot internet of een smartphone. Het geeft een goed overzicht op welke dagen het afval wordt opgehaald. Daarnaast staat er ook informatie beschreven over de afwijkende ophaaldagen en informatie over de milieustraat bij jou in de buurt. Ben jij benieuwd of jouw gemeente een papieren afvalkalender beschikbaar heeft? Neem dan contact op met jouw gemeente of afvalverwerker. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Barneveld printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Barneveld printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Barneveld

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Barneveld

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Barneveld

Oud papier kun je inleveren bij een speciale oud-papiercontainer of bij de milieustraat van jouw gemeente. Vaak zijn er enkele instructies aan verbonden. Zo kun je het beste ervoor kiezen om het papier kleiner te maken zodat het beter past in de ondergrondse container. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden bij veel supermarkten om jouw oud papier in te leveren. In sommige gemeenten wordt er jaarlijks op enkele dagen het oud papier opgehaald. Dit kun je dan op de aangegeven plaatsen aan de straat zetten. Verstandig is het om het papier even te binden met een afbreekbaar touw zodat jouw afval niet rondslingerd in de natuur. Waar de oud-papier containers staan kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Barneveld in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Barneveld:
  • In de gemeente Barneveld wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 518 kilo huisvuil ingezameld door de 60,617 inwoners in Barneveld.
  • In de gemeente Barneveld wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Barneveld zijn €291,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Barneveld gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Barneveld?

De afvalkalender van de gemeente Barneveld vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Barneveld?

Als je container in de gemeente Barneveld niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Barneveld of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Barneveld kun je dan contact opnemen met de gemeente Barneveld. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Barneveld?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Barneveld een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Barneveld als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Barneveld?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Barneveld: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Barneveld. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *