Afvalkalender gemeente Beesel

Afvalkalender gemeente Beesel bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Beesel? Op de afvalkalender van gemeente Beesel vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Beesel. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Beesel wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Beesel de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Beesel.
Afvalkalender gemeente Beesel

Afvalkalender Beesel

Afvalkalender gemeente Beesel bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Beesel kunt vinden? De gemeente Beesel ligt in de provincie Limburg en heeft 13,403 inwoners. De afvalkalender in gemeente Beesel wordt verzorgd door SUEZ. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Beesel.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Beesel aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Beesel (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Beesel.

Over afval in de gemeente Beesel

In de gemeente Beesel wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 13,403 inwoners in de gemeente Beesel bieden jaarlijks ongeveer 522 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 95 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 65 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Beesel jaarlijks per persoon 32 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Beesel. Daarvan biedt iedere persoon 0 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 102 kilo grof huishoudelijk afval en 61 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Beesel gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Beesel

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Beesel bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Beesel vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Beesel

In de gemeente Beesel betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Beesel betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Beesel is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €182.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €239.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Beesel: €222.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Beesel wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Beesel.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Beesel.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Beesel

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Beesel.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 95
Papier 65
Glas 32
PMD 0
Grof huishoudelijk Restafval 102
Fijn huishoudelijk Restafval 61

Afvalwijzer gemeente Beesel

Afvalwijzer Beesel bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Beesel jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 522 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 13,403 inwoners van de gemeente Beesel, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Beesel

Beesel is een diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Beesel

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Beesel brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Beesel op onderstaand adres:
  • Milieupark Beesel, Nijverheidsweg 11 te Reuver

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Beesel

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Beesel printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van SUEZ.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Beesel printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Beesel

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Beesel

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Beesel

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Limburg

Woon jij in de provincie Limburg? Inwoners van de provincie Limburg hebben diverse mogelijkheden om hun afval weg te gooien. Zo werken sommige gemeenten met het DIFTAR systeem en andere werken met een vast tarief. DIFTAR staat voor gedifferentieerde tarieven, dit betekent kortweg; hoe meer afval je produceert hoe meer je betaalt. In de provincie Limburg wordt er nauw samengewerkt met de diverse gemeenten om een zo duurzaam mogelijk beleid te maken op afvalverwerking. Er zijn verschillende mogelijkheden om te besparen op kosten van het afval. Door op een juiste manier jouw afval te scheiden beperk je de kosten voor het restafval. Denk hierbij aan het apart houden van plastic, glas en GFT afval. 

Afvalkalender Beesel in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Beesel:
  • In de gemeente Beesel wordt de afvalkalender verzorgd door SUEZ.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 522 kilo huisvuil ingezameld door de 13,403 inwoners in Beesel.
  • In de gemeente Beesel wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Beesel zijn €222,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Beesel gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Beesel?

De afvalkalender van de gemeente Beesel vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Beesel?

Als je container in de gemeente Beesel niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Beesel of met de afvalverwerker: SUEZ

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Beesel kun je dan contact opnemen met de gemeente Beesel. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (SUEZ) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Beesel?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Beesel een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Beesel als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Beesel?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Beesel: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Beesel. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *