Afvalkalender gemeente Berg en Dal

Afvalkalender gemeente Berg en Dal bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Berg en Dal? Op de afvalkalender van gemeente Berg en Dal vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Berg en Dal. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Berg en Dal wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Berg en Dal de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Berg en Dal.
Afvalkalender gemeente Berg en Dal

Afvalkalender Berg en Dal

Afvalkalender gemeente Berg en Dal bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Berg en Dal kunt vinden? De gemeente Berg en Dal ligt in de provincie Gelderland en heeft 34,979 inwoners. De afvalkalender in gemeente Berg en Dal wordt verzorgd door Dar. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Berg en Dal.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Berg en Dal aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Berg en Dal (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Berg en Dal.

Over afval in de gemeente Berg en Dal

In de gemeente Berg en Dal wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 34,979 inwoners in de gemeente Berg en Dal bieden jaarlijks ongeveer 531 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 186 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 69 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Berg en Dal jaarlijks per persoon 29 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Berg en Dal. Daarvan biedt iedere persoon 34.3 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 17 kilo grof huishoudelijk afval en 56 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Berg en Dal gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Berg en Dal

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Berg en Dal bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Berg en Dal vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Berg en Dal

In de gemeente Berg en Dal betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Berg en Dal betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Berg en Dal is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €215.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €317.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Berg en Dal: €283.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Berg en Dal wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Berg en Dal.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Berg en Dal.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Berg en Dal

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Berg en Dal.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 186
Papier 69
Glas 29
PMD 34.3
Grof huishoudelijk Restafval 17
Fijn huishoudelijk Restafval 56

Afvalwijzer gemeente Berg en Dal

Afvalwijzer Berg en Dal bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Berg en Dal jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 531 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 34,979 inwoners van de gemeente Berg en Dal, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Berg en Dal

Berg en Dal is een diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Berg en Dal

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Berg en Dal brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Berg en Dal op onderstaand adres:
  • Milieustraat Berg en Dal, Kanaalstraat 401, 6541 XK Nijmegen

Container niet geleegd of extra laten legen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Berg en Dal

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Berg en Dal printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Dar.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Berg en Dal printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Berg en Dal

Onder grofvuil verstaan we al het afval wat te groot is voor de kliko’s en minicontainers. Ook het afval wat niet past in de ondergrondse containers valt onder grofvuil. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bankstellen, kapotte apparaten, bouwafval en tuinafval. Om het milieu te sparen is het belangrijk voor een goede afvoer van dit afval. In veel gemeenten worden grofvuil verzameldiensten aangeboden. Zo wordt er op een aantal dagen per jaar grofvuil opgehaald. Vaak staan deze dagen vermeld op de afvalkalender van de gemeente waarin jij woont. Ook kun je in sommige gemeenten een (online) afspraak maken om het afval op te halen, dit is vaak gratis voor inwoners. Ook kun je het grofvuil wegbrengen naar de milieustraat in jouw gemeente. Welk afval jij (gratis) kunt afstorten kun je vinden op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf.

Afwijkende afvalkalender Berg en Dal

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Berg en Dal

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Berg en Dal in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Berg en Dal:
  • In de gemeente Berg en Dal wordt de afvalkalender verzorgd door Dar.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 531 kilo huisvuil ingezameld door de 34,979 inwoners in Berg en Dal.
  • In de gemeente Berg en Dal wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Berg en Dal zijn €283,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Berg en Dal gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Berg en Dal?

De afvalkalender van de gemeente Berg en Dal vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Berg en Dal?

Als je container in de gemeente Berg en Dal niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Berg en Dal of met de afvalverwerker: Dar

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Berg en Dal kun je dan contact opnemen met de gemeente Berg en Dal. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Dar) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Berg en Dal?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Berg en Dal een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Berg en Dal als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Berg en Dal?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Berg en Dal: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Berg en Dal. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *