Afvalkalender gemeente Bergeijk

Afvalkalender gemeente Bergeijk bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Bergeijk? Op de afvalkalender van gemeente Bergeijk vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Bergeijk. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Bergeijk wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Bergeijk de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Bergeijk.
Afvalkalender gemeente Bergeijk

Afvalkalender Bergeijk

Afvalkalender gemeente Bergeijk bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Bergeijk kunt vinden? De gemeente Bergeijk ligt in de provincie Noord-Brabant en heeft 18,877 inwoners. De afvalkalender in gemeente Bergeijk wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Bergeijk.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Bergeijk aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Bergeijk (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Bergeijk.

Over afval in de gemeente Bergeijk

In de gemeente Bergeijk wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 18,877 inwoners in de gemeente Bergeijk bieden jaarlijks ongeveer 437 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 75 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 64 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Bergeijk jaarlijks per persoon 24 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Bergeijk. Daarvan biedt iedere persoon 29.1 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 16 kilo grof huishoudelijk afval en 50 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Bergeijk gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Bergeijk

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Bergeijk bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Bergeijk vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Bergeijk

In de gemeente Bergeijk betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Bergeijk betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Bergeijk is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €134.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €202.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Bergeijk: €184.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Bergeijk wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Bergeijk.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Bergeijk.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Bergeijk

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Bergeijk.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 75
Papier 64
Glas 24
PMD 29.1
Grof huishoudelijk Restafval 16
Fijn huishoudelijk Restafval 50

Afvalwijzer gemeente Bergeijk

Afvalwijzer Bergeijk bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Bergeijk jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 437 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 18,877 inwoners van de gemeente Bergeijk, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Bergeijk

Bergeijk is een diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Bergeijk

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Bergeijk brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Bergeijk op onderstaand adres:
  • Milieustraat Bergeijk,Bokkerijder 14, 5571 MX Bergeijk

Kliko niet geleegd of extra container aanvragen?

Een volle container is natuurlijk iets waar niemand op staat te wachten. Daarom kun je bij de gemeente ook een extra leging van je container aanvragen. Hier zijn vaak wel extra kosten aan verbonden. Het is daarom verstandiger om je afval zelf naar de vuilstort of de milieustraat van jouw gemeente te brengen. Maak je gebruik van een ondergrondse container bij jou in de buurt? Als de ondergrondse container vol is dan kun je ook contact opnemen met jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis. Vind je jouw container te klein? Dan kun je contact opnemen met de gemeente om een aanvraag te doen voor een grotere container. Let op: het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Je mag afval nooit zomaar naast de container zetten. Hier kun je een boete voor krijgen. Zwerfafval is natuurlijk iets wat niemand wil.

Papieren afvalkalender gemeente Bergeijk

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Bergeijk printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Bergeijk printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Bergeijk

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Bergeijk

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Bergeijk

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Brabant

Woon jij in Noord-Brabant en ben je opzoek naar de afvalkalender? De provincie Noord-Brabant is een van de eerste provincies in Nederland die een ambitieuze doelstelling heeft rondom afvalverwerking. Binnen alle gemeenten willen zij om in 2030 een volledig circulaire economie te hebben. Een circulaire economie houdt in dat de reststoffen (afval) zoveel mogelijk worden ingezet om nieuwe grondstoffen te maken. Op deze manier worden er geen (nieuwe) grondstoffen meer uitgeput. Een belangrijk onderdeel hiervan is afvalreductie. Door nauw samen te werken met de gemeenten en afvalverwerkers probeert de provincie de doelstelling te behalen. Zij proberen dit samen te bereiken door middel van educatie en ook hulpmiddelen zoals het inzetten van afvalcoaches. Naast reductie is afvalscheiding ook een belangrijk thema binnen de provincie. Jij kunt jouw steentje bijdragen door zorgvuldig om te gaan met jouw afval.  

Afvalkalender Bergeijk in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Bergeijk:
  • In de gemeente Bergeijk wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 437 kilo huisvuil ingezameld door de 18,877 inwoners in Bergeijk.
  • In de gemeente Bergeijk wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Bergeijk zijn €184,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Bergeijk gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Bergeijk?

De afvalkalender van de gemeente Bergeijk vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Bergeijk?

Als je container in de gemeente Bergeijk niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Bergeijk of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Bergeijk kun je dan contact opnemen met de gemeente Bergeijk. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Bergeijk?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Bergeijk een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Bergeijk als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Bergeijk?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Bergeijk: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Bergeijk. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Eén gedachte over “Afvalkalender gemeente Bergeijk”

 1. Vandaag 28-6 zijn op mijn adres bosserdijk 1 5575 XN Luijksgestel zowel plastic afval als rest afval NIET
  opgehaald.
  Deze stonden gisternavond om 23.00 uur al buiten.
  Wat is de reden van niet ophaling ? Gebeurd dat alsnog ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *