Afvalkalender gemeente Bergen (L.)

Afvalkalender gemeente Bergen (L.) bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Bergen (L.)? Op de afvalkalender van gemeente Bergen (L.) vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Bergen (L.). Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Bergen (L.) wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Bergen (L.) de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Bergen (L.).
Afvalkalender gemeente Bergen (L.)

Afvalkalender Bergen (L.)

Afvalkalender gemeente Bergen (L.) bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Bergen (L.) kunt vinden? De gemeente Bergen (L.) ligt in de provincie Limburg en heeft 13,085 inwoners. De afvalkalender in gemeente Bergen (L.) wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Bergen (L.).
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Bergen (L.) aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Bergen (L.) (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Bergen (L.).

Over afval in de gemeente Bergen (L.)

In de gemeente Bergen (L.) wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 13,085 inwoners in de gemeente Bergen (L.) bieden jaarlijks ongeveer 533 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 55 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 65 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Bergen (L.) jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Bergen (L.). Daarvan biedt iedere persoon 29.1 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 22 kilo grof huishoudelijk afval en 113 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Bergen (L.) gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Bergen (L.)

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Bergen (L.) bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Bergen (L.) vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Bergen (L.)

In de gemeente Bergen (L.) betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Bergen (L.) betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Bergen (L.) is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €181.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €278.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Bergen (L.): €250.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Bergen (L.) wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Bergen (L.).
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Bergen (L.).
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Bergen (L.)

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Bergen (L.).
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 55
Papier 65
Glas 23
PMD 29.1
Grof huishoudelijk Restafval 22
Fijn huishoudelijk Restafval 113

Afvalwijzer gemeente Bergen (L.)

Afvalwijzer Bergen (L.) bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Bergen (L.) jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 533 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 13,085 inwoners van de gemeente Bergen (L.), is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Bergen (L.)

Bergen (L.) is een diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Bergen (L.)

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Bergen (L.) brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Bergen (L.) op onderstaand adres:
  • Milieupark Bergen, Heukelom 27, 5851 AA Afferden

Kliko niet geleegd of extra container aanvragen?

Wil je jouw kliko een extra keer laten legen? Iedereen heeft weleens meer afval dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld rondom de feestdagen of wanneer je lekker in de tuin bent bezig geweest. Om te voorkomen dat jouw kliko te vol raakt kun je ervoor kiezen om deze een extra keer te laten legen. Het legen van de kliko’s wordt uitgevoerd door de gemeente of door een afvalverwerker waar jouw gemeente mee samenwerkt. Binnen de gemeenten zijn er verschillende mogelijkheden om het extra te laten legen. Je kunt telefonisch contact opnemen of een online afspraak maken voor een extra ophaaldienst. Daarnaast kun je eenvoudig het afval zelf storten op de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je de website van jouw afvalverwerker raadplegen. 

Papieren afvalkalender gemeente Bergen (L.)

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Bergen (L.) printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Bergen (L.) printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Bergen (L.)

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Bergen (L.)

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Bergen (L.)

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Limburg

Woon jij in de provincie Limburg? Inwoners van de provincie Limburg hebben diverse mogelijkheden om hun afval weg te gooien. Zo werken sommige gemeenten met het DIFTAR systeem en andere werken met een vast tarief. DIFTAR staat voor gedifferentieerde tarieven, dit betekent kortweg; hoe meer afval je produceert hoe meer je betaalt. In de provincie Limburg wordt er nauw samengewerkt met de diverse gemeenten om een zo duurzaam mogelijk beleid te maken op afvalverwerking. Er zijn verschillende mogelijkheden om te besparen op kosten van het afval. Door op een juiste manier jouw afval te scheiden beperk je de kosten voor het restafval. Denk hierbij aan het apart houden van plastic, glas en GFT afval. 

Afvalkalender Bergen (L.) in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Bergen (L.):
  • In de gemeente Bergen (L.) wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 533 kilo huisvuil ingezameld door de 13,085 inwoners in Bergen (L.).
  • In de gemeente Bergen (L.) wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Bergen (L.) zijn €250,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Bergen (L.) gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Bergen (L.)?

De afvalkalender van de gemeente Bergen (L.) vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Bergen (L.)?

Als je container in de gemeente Bergen (L.) niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Bergen (L.) of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Bergen (L.) kun je dan contact opnemen met de gemeente Bergen (L.). Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Bergen (L.)?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Bergen (L.) een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Bergen (L.) als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Bergen (L.)?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Bergen (L.): 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Bergen (L.). 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *