Afvalkalender gemeente Bergen (NH.)

Afvalkalender gemeente Bergen (NH.) bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Bergen (NH.)? Op de afvalkalender van gemeente Bergen (NH.) vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Bergen (NH.). Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Bergen (NH.) wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Bergen (NH.) de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Bergen (NH.).
Afvalkalender gemeente Bergen (NH.)

Afvalkalender Bergen (NH.)

Afvalkalender gemeente Bergen (NH.) bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Bergen (NH.) kunt vinden? De gemeente Bergen (NH.) ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 29,741 inwoners. De afvalkalender in gemeente Bergen (NH.) wordt verzorgd door HVC. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Bergen (NH.).
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Bergen (NH.) aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Bergen (NH.) (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Bergen (NH.).

Over afval in de gemeente Bergen (NH.)

In de gemeente Bergen (NH.) wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 29,741 inwoners in de gemeente Bergen (NH.) bieden jaarlijks ongeveer 600 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 142 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 55 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Bergen (NH.) jaarlijks per persoon 31 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Bergen (NH.). Daarvan biedt iedere persoon 7.1 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 21 kilo grof huishoudelijk afval en 209 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Bergen (NH.) gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Bergen (NH.)

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Bergen (NH.) bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Bergen (NH.) vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Bergen (NH.)

In de gemeente Bergen (NH.) betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Bergen (NH.) betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Bergen (NH.) is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €284.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €378.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Bergen (NH.): €342.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Bergen (NH.) wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Bergen (NH.).
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Bergen (NH.).
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Bergen (NH.)

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Bergen (NH.).
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 142
Papier 55
Glas 31
PMD 7.1
Grof huishoudelijk Restafval 21
Fijn huishoudelijk Restafval 209

Afvalwijzer gemeente Bergen (NH.)

Afvalwijzer Bergen (NH.) bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Bergen (NH.) jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 600 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 29,741 inwoners van de gemeente Bergen (NH.), is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Bergen (NH.)

Bergen (NH.) is een niet-diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Bergen (NH.)

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Bergen (NH.) brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Bergen (NH.) op onderstaand adres:
  • HVC afvalbrengstation Bergen, Kerkedijk 35s, 1862 BD Bergen

Volle kliko en extra laten legen?

Zit de ondergrondse container vol? Dit is erg vervelend. Vaak is het zo dat de container niet vol zit maar verstopt is geraakt doordat er iemand te grote stukken afval heeft afgestort. Hierdoor kan het lijken alsof de ondergrondse container vol zit. Op de ondergrondse container zit vaak een sticker met een telefoonnummer wat je kunt bellen. Je kunt dan een melding maken. Leg nooit afval naast de container. Want hierdoor kan het afval in de natuur rondslingeren en dan krijg je zwerfafval. Daarnaast staat er een boete op wanneer je het afval op een niet juiste manier afstort. Wil je jouw afval toch afstorten? Maak dan een online of telefonische afspraak met jouw gemeente of afvalverwerker. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het afval af te storten naar de milieustraat.  

Papieren afvalkalender gemeente Bergen (NH.)

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Bergen (NH.) printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van HVC.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Bergen (NH.) printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Bergen (NH.)

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Bergen (NH.)

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Bergen (NH.)

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Bergen (NH.) in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Bergen (NH.):
  • In de gemeente Bergen (NH.) wordt de afvalkalender verzorgd door HVC.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 600 kilo huisvuil ingezameld door de 29,741 inwoners in Bergen (NH.).
  • In de gemeente Bergen (NH.) wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Bergen (NH.) zijn €342,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Bergen (NH.) gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Bergen (NH.)?

De afvalkalender van de gemeente Bergen (NH.) vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Bergen (NH.)?

Als je container in de gemeente Bergen (NH.) niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Bergen (NH.) of met de afvalverwerker: HVC

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Bergen (NH.) kun je dan contact opnemen met de gemeente Bergen (NH.). Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (HVC) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Bergen (NH.)?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Bergen (NH.) een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Bergen (NH.) als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Bergen (NH.)?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Bergen (NH.): 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Bergen (NH.). 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

3 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Bergen (NH.)”

 1. De link van de afvalkalender gaat naar HVC en die doen de afvalverwerking niet meer.
  Ik krijg (terecht) de melding dat op de door mij ingevoerde postcode geen huisvuil wordt opgehaald.
  Het zou wel fijn zijn als uw site de juiste link heeft…….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *