Afvalkalender gemeente Bergen op Zoom

Afvalkalender gemeente Bergen op Zoom bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Bergen op Zoom? Op de afvalkalender van gemeente Bergen op Zoom vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Bergen op Zoom. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Bergen op Zoom wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Bergen op Zoom de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Bergen op Zoom.
Afvalkalender gemeente Bergen op Zoom

Afvalkalender Bergen op Zoom

Afvalkalender gemeente Bergen op Zoom bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Bergen op Zoom kunt vinden? De gemeente Bergen op Zoom ligt in de provincie Noord-Brabant en heeft 67,938 inwoners. De afvalkalender in gemeente Bergen op Zoom wordt verzorgd door Saver. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Bergen op Zoom.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Bergen op Zoom aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Bergen op Zoom (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Bergen op Zoom.

Over afval in de gemeente Bergen op Zoom

In de gemeente Bergen op Zoom wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 67,938 inwoners in de gemeente Bergen op Zoom bieden jaarlijks ongeveer 592 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 88 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 54 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Bergen op Zoom jaarlijks per persoon 22 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Bergen op Zoom. Daarvan biedt iedere persoon 16.9 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 35 kilo grof huishoudelijk afval en 171 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Bergen op Zoom gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Bergen op Zoom

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Bergen op Zoom bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Bergen op Zoom vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Bergen op Zoom

In de gemeente Bergen op Zoom betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Bergen op Zoom betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Bergen op Zoom is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €260.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €309.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Bergen op Zoom: €292.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Bergen op Zoom wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Bergen op Zoom.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Bergen op Zoom.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Bergen op Zoom

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Bergen op Zoom.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 88
Papier 54
Glas 22
PMD 16.9
Grof huishoudelijk Restafval 35
Fijn huishoudelijk Restafval 171

Afvalwijzer gemeente Bergen op Zoom

Afvalwijzer Bergen op Zoom bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Bergen op Zoom jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 592 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 67,938 inwoners van de gemeente Bergen op Zoom, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Bergen op Zoom

Bergen op Zoom is een diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Bergen op Zoom

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Bergen op Zoom brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Bergen op Zoom op onderstaand adres:
  • Saver Bergen op Zoom, Van Konijnenburgweg 58, 4612 PL Bergen op Zoom

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Is jouw kliko niet geleegd? De gemeente of afvalverwerker binnen jouw gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van het huishoudelijk afval. Denk hierbij aan restafval, papier en GFT-afval. Op de afvalkalender van jouw gemeente vind je informatie over het aanbieden van afval. Doe dit op de juiste momenten en op de daarvoor bestemde plaatsen. Is jouw container toch niet geleegd? Neem dan telefonisch contact op met jouw gemeente. Zij kunnen dan alsnog het afval ophalen. Mocht het zo zijn dat je er niet (lang) mee wilt blijven zitten kun je ervoor kiezen om het afval zelf af te storten. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Bij veel supermarkten/ winkelcentra is het mogelijk om afval af te storten. Ook is er altijd wel een milieustraat bij jou in de buurt voor het afstorten van huishoudelijk afval. 

Papieren afvalkalender gemeente Bergen op Zoom

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Bergen op Zoom printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Saver.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Bergen op Zoom printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Bergen op Zoom

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Bergen op Zoom

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Bergen op Zoom

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Brabant

Woon jij in Noord-Brabant en ben je opzoek naar de afvalkalender? De provincie Noord-Brabant is een van de eerste provincies in Nederland die een ambitieuze doelstelling heeft rondom afvalverwerking. Binnen alle gemeenten willen zij om in 2030 een volledig circulaire economie te hebben. Een circulaire economie houdt in dat de reststoffen (afval) zoveel mogelijk worden ingezet om nieuwe grondstoffen te maken. Op deze manier worden er geen (nieuwe) grondstoffen meer uitgeput. Een belangrijk onderdeel hiervan is afvalreductie. Door nauw samen te werken met de gemeenten en afvalverwerkers probeert de provincie de doelstelling te behalen. Zij proberen dit samen te bereiken door middel van educatie en ook hulpmiddelen zoals het inzetten van afvalcoaches. Naast reductie is afvalscheiding ook een belangrijk thema binnen de provincie. Jij kunt jouw steentje bijdragen door zorgvuldig om te gaan met jouw afval.  

Afvalkalender Bergen op Zoom in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Bergen op Zoom:
  • In de gemeente Bergen op Zoom wordt de afvalkalender verzorgd door Saver.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 592 kilo huisvuil ingezameld door de 67,938 inwoners in Bergen op Zoom.
  • In de gemeente Bergen op Zoom wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Bergen op Zoom zijn €292,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Bergen op Zoom gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Bergen op Zoom?

De afvalkalender van de gemeente Bergen op Zoom vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Bergen op Zoom?

Als je container in de gemeente Bergen op Zoom niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Bergen op Zoom of met de afvalverwerker: Saver

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Bergen op Zoom kun je dan contact opnemen met de gemeente Bergen op Zoom. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Saver) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Bergen op Zoom?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Bergen op Zoom een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Bergen op Zoom als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Bergen op Zoom?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Bergen op Zoom: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Bergen op Zoom. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Bergen op Zoom”

  1. Beste D.H.A.C. de Klerk,

   U kunt de afvalkalender van Bergen op Zoom op de volgende manier downloaden:

   1. Ga naar de link van uw afvalkalender.
   2. Log in met uw postcode + huisnummer.
   3. Vervolgens klikt u op “printversie afvalkalender” (zie afbeelding 1).
   4. Daarna kunt u op de downloadlink klikken rechtsboven in beeld (zie afbeelding 2).

   Als het goed is kunt u de afvalkalender van Bergen op Zoom nu downloaden.

   Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

   Met vriendelijke groet.

   Afvalkalender Bergen op Zoom Downloaden

   Afvalkalender Bergen op Zoom downloaden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *