Afvalkalender gemeente Berkelland

Afvalkalender gemeente Berkelland bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Berkelland? Op de afvalkalender van gemeente Berkelland vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Berkelland. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Berkelland wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Berkelland de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Berkelland.
Afvalkalender gemeente Berkelland

Afvalkalender Berkelland

Afvalkalender gemeente Berkelland bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Berkelland kunt vinden? De gemeente Berkelland ligt in de provincie Gelderland en heeft 43,825 inwoners. De afvalkalender in gemeente Berkelland wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Berkelland.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Berkelland aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Berkelland (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Berkelland.

Over afval in de gemeente Berkelland

In de gemeente Berkelland wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 43,825 inwoners in de gemeente Berkelland bieden jaarlijks ongeveer 571 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 117 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 72 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Berkelland jaarlijks per persoon 20 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Berkelland. Daarvan biedt iedere persoon 21.3 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 13 kilo grof huishoudelijk afval en 268 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Berkelland gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Berkelland

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Berkelland bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Berkelland vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Berkelland

In de gemeente Berkelland betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Berkelland betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Berkelland is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €135.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €176.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Berkelland: €163.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Berkelland wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Berkelland.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Berkelland.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Berkelland

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Berkelland.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 117
Papier 72
Glas 20
PMD 21.3
Grof huishoudelijk Restafval 13
Fijn huishoudelijk Restafval 268

Afvalwijzer gemeente Berkelland

Afvalwijzer Berkelland bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Berkelland jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 571 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 43,825 inwoners van de gemeente Berkelland, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Berkelland

Berkelland is een niet-diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Berkelland

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Berkelland brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Berkelland op onderstaand adres:
  • geen gegevens beschikbaar

Container niet geleegd of extra laten legen?

Is jouw kliko niet geleegd? De gemeente of afvalverwerker binnen jouw gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van het huishoudelijk afval. Denk hierbij aan restafval, papier en GFT-afval. Op de afvalkalender van jouw gemeente vind je informatie over het aanbieden van afval. Doe dit op de juiste momenten en op de daarvoor bestemde plaatsen. Is jouw container toch niet geleegd? Neem dan telefonisch contact op met jouw gemeente. Zij kunnen dan alsnog het afval ophalen. Mocht het zo zijn dat je er niet (lang) mee wilt blijven zitten kun je ervoor kiezen om het afval zelf af te storten. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Bij veel supermarkten/ winkelcentra is het mogelijk om afval af te storten. Ook is er altijd wel een milieustraat bij jou in de buurt voor het afstorten van huishoudelijk afval. 

Papieren afvalkalender gemeente Berkelland

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Berkelland printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Berkelland printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Berkelland

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Berkelland

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Berkelland

Wanneer wordt het papier opgehaald en waar kun je oud papier laten? Veel gemeenten maken gebruik van speciale papierbakken. Deze bakken voor oud papier vind je vaak in de buurt van winkelcentra, scholen en op pleinen. In sommige gemeenten wordt er aan het begin van het kalenderjaar een afvalkalender uitgegeven. Hierin staat aangegeven op welke dagen per jaar jij het oud papier aan de weg kunt zetten. Zorg er wel voor dat het een stevig gebonden pakketje is zodat het papier niet rondslingerd. Met het scheiden van oud papier draag jij bij aan een duurzame circulaire economie. Van het oud papier worden nieuwe producten gemaakt. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Bekijk de website van jouw gemeente om te zien waar jij jouw oud papier kunt laten.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Berkelland in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Berkelland:
  • In de gemeente Berkelland wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 571 kilo huisvuil ingezameld door de 43,825 inwoners in Berkelland.
  • In de gemeente Berkelland wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Berkelland zijn €163,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Berkelland gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Berkelland?

De afvalkalender van de gemeente Berkelland vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Berkelland?

Als je container in de gemeente Berkelland niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Berkelland of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Berkelland kun je dan contact opnemen met de gemeente Berkelland. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Berkelland?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Berkelland een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Berkelland als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Berkelland?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Berkelland: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Berkelland. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *