Afvalkalender gemeente Beuningen

Afvalkalender gemeente Beuningen bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Beuningen? Op de afvalkalender van gemeente Beuningen vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Beuningen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Beuningen wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Beuningen de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Beuningen.
Afvalkalender gemeente Beuningen

Afvalkalender Beuningen

Afvalkalender gemeente Beuningen bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Beuningen kunt vinden? De gemeente Beuningen ligt in de provincie Gelderland en heeft 26,244 inwoners. De afvalkalender in gemeente Beuningen wordt verzorgd door Dar. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Beuningen.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Beuningen aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Beuningen (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Beuningen.

Over afval in de gemeente Beuningen

In de gemeente Beuningen wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 26,244 inwoners in de gemeente Beuningen bieden jaarlijks ongeveer 462 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 162 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 65 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Beuningen jaarlijks per persoon 28 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Beuningen. Daarvan biedt iedere persoon 48.5 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 16 kilo grof huishoudelijk afval en 47 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Beuningen gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Beuningen

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Beuningen bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Beuningen vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Beuningen

In de gemeente Beuningen betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Beuningen betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Beuningen is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €198.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €215.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Beuningen: €210.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Beuningen wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Beuningen.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Beuningen.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Beuningen

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Beuningen.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 162
Papier 65
Glas 28
PMD 48.5
Grof huishoudelijk Restafval 16
Fijn huishoudelijk Restafval 47

Afvalwijzer gemeente Beuningen

Afvalwijzer Beuningen bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Beuningen jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 462 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 26,244 inwoners van de gemeente Beuningen, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Beuningen

Beuningen is een diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Beuningen

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Beuningen brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Beuningen op onderstaand adres:
  • Milieustraat Beuningen, Van Heemstraweg 95, 6641 AC Beuningenhttps://afvalkalender.dar.nl/

Volle kliko en extra laten legen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Beuningen

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Beuningen printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Dar.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Beuningen printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Beuningen

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Beuningen

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Beuningen

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Beuningen in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Beuningen:
  • In de gemeente Beuningen wordt de afvalkalender verzorgd door Dar.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 462 kilo huisvuil ingezameld door de 26,244 inwoners in Beuningen.
  • In de gemeente Beuningen wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Beuningen zijn €210,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Beuningen gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Beuningen?

De afvalkalender van de gemeente Beuningen vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Beuningen?

Als je container in de gemeente Beuningen niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Beuningen of met de afvalverwerker: Dar

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Beuningen kun je dan contact opnemen met de gemeente Beuningen. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Dar) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Beuningen?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Beuningen een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Beuningen als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Beuningen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Beuningen: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Beuningen. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *