Afvalkalender gemeente Beverwijk

Afvalkalender gemeente Beverwijk bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Beverwijk? Op de afvalkalender van gemeente Beverwijk vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Beverwijk. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Beverwijk wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Beverwijk de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Beverwijk.
Afvalkalender gemeente Beverwijk

Afvalkalender Beverwijk

Afvalkalender gemeente Beverwijk bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Beverwijk kunt vinden? De gemeente Beverwijk ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 42,077 inwoners. De afvalkalender in gemeente Beverwijk wordt verzorgd door HVC. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Beverwijk.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Beverwijk aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Beverwijk (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Beverwijk.

Over afval in de gemeente Beverwijk

In de gemeente Beverwijk wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 42,077 inwoners in de gemeente Beverwijk bieden jaarlijks ongeveer 501 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 45 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 36 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Beverwijk jaarlijks per persoon 17 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Beverwijk. Daarvan biedt iedere persoon 5.4 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 25 kilo grof huishoudelijk afval en 269 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Beverwijk gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Beverwijk

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Beverwijk bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Beverwijk vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Beverwijk

In de gemeente Beverwijk betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Beverwijk betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Beverwijk is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €219.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €328.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Beverwijk: €287.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Beverwijk wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Beverwijk.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Beverwijk.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Beverwijk

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Beverwijk.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 45
Papier 36
Glas 17
PMD 5.4
Grof huishoudelijk Restafval 25
Fijn huishoudelijk Restafval 269

Afvalwijzer gemeente Beverwijk

Afvalwijzer Beverwijk bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Beverwijk jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 501 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 42,077 inwoners van de gemeente Beverwijk, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Beverwijk

Beverwijk is een niet-diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Beverwijk

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Beverwijk brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Beverwijk op onderstaand adres:
  • Afvalbrengstation Beverwijk, BUKO bedrijvenpark 1, 1951 JZ Beverwijk

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Beverwijk

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Beverwijk printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van HVC.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Beverwijk printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Beverwijk

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Beverwijk

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Beverwijk

Het apart inzamelen van oud papier is heel belangrijk. Omdat dit papier eenvoudig gerecycled kan worden en hier weer nieuwe producten van gemaakt kunnen. Oud papier wordt verwerkt door een speciale afvalverwerker. Zij maken “pulp” van oud papier en karton. Van dit pulp worden vervolgens weer nieuwe producten gemaakt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tissues en verpakkingsmateriaal voor alledaagse producten. Hierom wordt het apart inzamelen van oud papier steeds belangrijker. Jij kunt hieraan jouw steentje bijdragen. Door het apart te houden van papier en dit op de juiste plaatsen in televeren. Op de site van jouw gemeente of afvalverwerker kun je de dichtstbijzijnde papiercontainer vinden.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Beverwijk in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Beverwijk:
  • In de gemeente Beverwijk wordt de afvalkalender verzorgd door HVC.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 501 kilo huisvuil ingezameld door de 42,077 inwoners in Beverwijk.
  • In de gemeente Beverwijk wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Beverwijk zijn €287,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Beverwijk gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Beverwijk?

De afvalkalender van de gemeente Beverwijk vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Beverwijk?

Als je container in de gemeente Beverwijk niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Beverwijk of met de afvalverwerker: HVC

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Beverwijk kun je dan contact opnemen met de gemeente Beverwijk. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (HVC) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Beverwijk?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Beverwijk een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Beverwijk als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Beverwijk?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Beverwijk: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Beverwijk. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *