Afvalkalender gemeente Bloemendaal

Afvalkalender gemeente Bloemendaal bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Bloemendaal? Op de afvalkalender van gemeente Bloemendaal vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Bloemendaal. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Bloemendaal wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Bloemendaal de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Bloemendaal.
Afvalkalender gemeente Bloemendaal

Afvalkalender Bloemendaal

Afvalkalender gemeente Bloemendaal bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Bloemendaal kunt vinden? De gemeente Bloemendaal ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 23,701 inwoners. De afvalkalender in gemeente Bloemendaal wordt verzorgd door Meerlanden. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Bloemendaal.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Bloemendaal aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Bloemendaal (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Bloemendaal.

Over afval in de gemeente Bloemendaal

In de gemeente Bloemendaal wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 23,701 inwoners in de gemeente Bloemendaal bieden jaarlijks ongeveer 473 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 129 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 44 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Bloemendaal jaarlijks per persoon 25 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Bloemendaal. Daarvan biedt iedere persoon 13.7 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 29 kilo grof huishoudelijk afval en 155 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Bloemendaal gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Bloemendaal

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Bloemendaal bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Bloemendaal vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Bloemendaal

In de gemeente Bloemendaal betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Bloemendaal betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Bloemendaal is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €297.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €297.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Bloemendaal: €297.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Bloemendaal wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Bloemendaal.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Bloemendaal.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Bloemendaal

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Bloemendaal.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 129
Papier 44
Glas 25
PMD 13.7
Grof huishoudelijk Restafval 29
Fijn huishoudelijk Restafval 155

Afvalwijzer gemeente Bloemendaal

Afvalwijzer Bloemendaal bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Bloemendaal jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 473 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 23,701 inwoners van de gemeente Bloemendaal, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Bloemendaal

Bloemendaal is een niet-diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Bloemendaal

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Bloemendaal brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Bloemendaal op onderstaand adres:
  • Milieustraat gemeente Bloemendaal, Brouwerskolkweg 2, 2051 ED Overveen

Container niet geleegd of extra laten legen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Bloemendaal

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Bloemendaal printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Meerlanden.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Bloemendaal printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Bloemendaal

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Bloemendaal

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Bloemendaal

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Bloemendaal in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Bloemendaal:
  • In de gemeente Bloemendaal wordt de afvalkalender verzorgd door Meerlanden.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 473 kilo huisvuil ingezameld door de 23,701 inwoners in Bloemendaal.
  • In de gemeente Bloemendaal wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Bloemendaal zijn €297,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Bloemendaal gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Bloemendaal?

De afvalkalender van de gemeente Bloemendaal vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Bloemendaal?

Als je container in de gemeente Bloemendaal niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Bloemendaal of met de afvalverwerker: Meerlanden

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Bloemendaal kun je dan contact opnemen met de gemeente Bloemendaal. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Meerlanden) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Bloemendaal?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Bloemendaal een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Bloemendaal als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Bloemendaal?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Bloemendaal: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Bloemendaal. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *