Afvalkalender gemeente Borsele

Afvalkalender gemeente Borsele bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Borsele? Op de afvalkalender van gemeente Borsele vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Borsele. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Borsele wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Borsele de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Borsele.
Afvalkalender gemeente Borsele

Afvalkalender Borsele

Afvalkalender gemeente Borsele bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Borsele kunt vinden? De gemeente Borsele ligt in de provincie Zeeland en heeft 22,840 inwoners. De afvalkalender in gemeente Borsele wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Borsele.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Borsele aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Borsele (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Borsele.

Over afval in de gemeente Borsele

In de gemeente Borsele wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 22,840 inwoners in de gemeente Borsele bieden jaarlijks ongeveer 699 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 154 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 64 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Borsele jaarlijks per persoon 17 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Borsele. Daarvan biedt iedere persoon 0 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 21 kilo grof huishoudelijk afval en 195 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Borsele gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Borsele

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Borsele bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Borsele vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Borsele

In de gemeente Borsele betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Borsele betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Borsele is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €243.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €362.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Borsele: €326.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Borsele wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Borsele.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Borsele.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Borsele

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Borsele.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 154
Papier 64
Glas 17
PMD 0
Grof huishoudelijk Restafval 21
Fijn huishoudelijk Restafval 195

Afvalwijzer gemeente Borsele

Afvalwijzer Borsele bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Borsele jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 699 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 22,840 inwoners van de gemeente Borsele, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Borsele

Borsele is een niet-diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Borsele

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Borsele brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Borsele op onderstaand adres:
  • ZRD Milieustraat Borsele, Polenweg 2, 4455 SX Nieuwdorp

Container niet geleegd of extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Borsele

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Borsele printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Borsele printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Borsele

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Borsele

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Borsele

Wanneer wordt het papier opgehaald en waar kun je oud papier laten? Veel gemeenten maken gebruik van speciale papierbakken. Deze bakken voor oud papier vind je vaak in de buurt van winkelcentra, scholen en op pleinen. In sommige gemeenten wordt er aan het begin van het kalenderjaar een afvalkalender uitgegeven. Hierin staat aangegeven op welke dagen per jaar jij het oud papier aan de weg kunt zetten. Zorg er wel voor dat het een stevig gebonden pakketje is zodat het papier niet rondslingerd. Met het scheiden van oud papier draag jij bij aan een duurzame circulaire economie. Van het oud papier worden nieuwe producten gemaakt. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Bekijk de website van jouw gemeente om te zien waar jij jouw oud papier kunt laten.

Afvalbeleid in de provincie Zeeland

De provincie Zeeland heeft het scheiden van afval hoog in het vaandel staan. Binnen de provincie zijn er meerdere initiatieven opgezet om het scheiden van afval te bevorderen. Een van de meest interessante initiatieven is het inzetten van een systeem van bron- en gft-scheiding. Hierbij wordt het huishoudelijk afval gescheiden in diverse categorieën. Hierbij kun je denken aan restafval, papier, plastic, metalen, GFT en PMD afval. Na het scheiden van dit afval worden deze op een duurzame manier verwekt of gerecycled. Er worden vanuit de provincie diverse educatieve programma’s opgesteld om de inwoners te informeren. Over het algemeen is er in Zeeland een groeiende focus op duurzame afvalverwerking en afvalreductie. Dit wordt bereikt door middel van innovatie, educatie en samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en inwoners. Door het scheiden van afval, kan er meer afval worden gerecycled en kan er een bijdrage worden geleverd aan een duurzamere toekomst. 

Afvalkalender Borsele in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Borsele:
  • In de gemeente Borsele wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 699 kilo huisvuil ingezameld door de 22,840 inwoners in Borsele.
  • In de gemeente Borsele wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Borsele zijn €326,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Borsele gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Borsele?

De afvalkalender van de gemeente Borsele vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Borsele?

Als je container in de gemeente Borsele niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Borsele of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Borsele kun je dan contact opnemen met de gemeente Borsele. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Borsele?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Borsele een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Borsele als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Borsele?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Borsele: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Borsele. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

4 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Borsele”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *