Afvalkalender gemeente Boxtel

Afvalkalender gemeente Boxtel bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Boxtel? Op de afvalkalender van gemeente Boxtel vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Boxtel. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Boxtel wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Boxtel de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Boxtel.
Afvalkalender gemeente Boxtel

Afvalkalender Boxtel

Afvalkalender gemeente Boxtel bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Boxtel kunt vinden? De gemeente Boxtel ligt in de provincie Noord-Brabant en heeft 33,088 inwoners. De afvalkalender in gemeente Boxtel wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Boxtel.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Boxtel aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Boxtel (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Boxtel.

Over afval in de gemeente Boxtel

In de gemeente Boxtel wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 33,088 inwoners in de gemeente Boxtel bieden jaarlijks ongeveer 532 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 94 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 54 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Boxtel jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Boxtel. Daarvan biedt iedere persoon 23.7 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 46 kilo grof huishoudelijk afval en 123 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Boxtel gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Boxtel

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Boxtel bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Boxtel vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Boxtel

In de gemeente Boxtel betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Boxtel betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Boxtel is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €223.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €320.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Boxtel: €286.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Boxtel wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Boxtel.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Boxtel.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Boxtel

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Boxtel.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 94
Papier 54
Glas 23
PMD 23.7
Grof huishoudelijk Restafval 46
Fijn huishoudelijk Restafval 123

Afvalwijzer gemeente Boxtel

Afvalwijzer Boxtel bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Boxtel jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 532 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 33,088 inwoners van de gemeente Boxtel, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Boxtel

Boxtel is een diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Boxtel

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Boxtel brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Boxtel op onderstaand adres:
  • Milieustraat Boxtel, Kruisbroeksestraat 22, 5280 DA Boxtel

Kliko niet geleegd of extra container aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Boxtel

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Boxtel printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Boxtel printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Boxtel

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Boxtel

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Boxtel

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Brabant

Woon jij in Noord-Brabant en ben je opzoek naar de afvalkalender? De provincie Noord-Brabant is een van de eerste provincies in Nederland die een ambitieuze doelstelling heeft rondom afvalverwerking. Binnen alle gemeenten willen zij om in 2030 een volledig circulaire economie te hebben. Een circulaire economie houdt in dat de reststoffen (afval) zoveel mogelijk worden ingezet om nieuwe grondstoffen te maken. Op deze manier worden er geen (nieuwe) grondstoffen meer uitgeput. Een belangrijk onderdeel hiervan is afvalreductie. Door nauw samen te werken met de gemeenten en afvalverwerkers probeert de provincie de doelstelling te behalen. Zij proberen dit samen te bereiken door middel van educatie en ook hulpmiddelen zoals het inzetten van afvalcoaches. Naast reductie is afvalscheiding ook een belangrijk thema binnen de provincie. Jij kunt jouw steentje bijdragen door zorgvuldig om te gaan met jouw afval.  

Afvalkalender Boxtel in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Boxtel:
  • In de gemeente Boxtel wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 532 kilo huisvuil ingezameld door de 33,088 inwoners in Boxtel.
  • In de gemeente Boxtel wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Boxtel zijn €286,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Boxtel gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Boxtel?

De afvalkalender van de gemeente Boxtel vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Boxtel?

Als je container in de gemeente Boxtel niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Boxtel of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Boxtel kun je dan contact opnemen met de gemeente Boxtel. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Boxtel?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Boxtel een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Boxtel als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Boxtel?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Boxtel: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Boxtel. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *