Afvalkalender gemeente Bronckhorst

Afvalkalender gemeente Bronckhorst bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Bronckhorst? Op de afvalkalender van gemeente Bronckhorst vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Bronckhorst. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Bronckhorst wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Bronckhorst de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Bronckhorst.
Afvalkalender gemeente Bronckhorst

Afvalkalender Bronckhorst

Afvalkalender gemeente Bronckhorst bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Bronckhorst kunt vinden? De gemeente Bronckhorst ligt in de provincie Gelderland en heeft 36,073 inwoners. De afvalkalender in gemeente Bronckhorst wordt verzorgd door Circulus-Berkel. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Bronckhorst.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Bronckhorst aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Bronckhorst (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Bronckhorst.

Over afval in de gemeente Bronckhorst

In de gemeente Bronckhorst wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 36,073 inwoners in de gemeente Bronckhorst bieden jaarlijks ongeveer 376 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 111 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 70 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Bronckhorst jaarlijks per persoon 26 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Bronckhorst. Daarvan biedt iedere persoon 35.3 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 9 kilo grof huishoudelijk afval en 68 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Bronckhorst gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Bronckhorst

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Bronckhorst bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Bronckhorst vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Bronckhorst

In de gemeente Bronckhorst betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Bronckhorst betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Bronckhorst is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €248.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €316.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Bronckhorst: €296.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Bronckhorst wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Bronckhorst.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Bronckhorst.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Bronckhorst

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Bronckhorst.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 111
Papier 70
Glas 26
PMD 35.3
Grof huishoudelijk Restafval 9
Fijn huishoudelijk Restafval 68

Afvalwijzer gemeente Bronckhorst

Afvalwijzer Bronckhorst bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Bronckhorst jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 376 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 36,073 inwoners van de gemeente Bronckhorst, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Bronckhorst

Bronckhorst is een diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Bronckhorst

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Bronckhorst brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Bronckhorst op onderstaand adres:
  • Vuilstort Bronckhorst, Boggelderenk 3, 7207 BW Zutphen

Volle kliko en extra laten legen?

Een volle container is natuurlijk iets waar niemand op staat te wachten. Daarom kun je bij de gemeente ook een extra leging van je container aanvragen. Hier zijn vaak wel extra kosten aan verbonden. Het is daarom verstandiger om je afval zelf naar de vuilstort of de milieustraat van jouw gemeente te brengen. Maak je gebruik van een ondergrondse container bij jou in de buurt? Als de ondergrondse container vol is dan kun je ook contact opnemen met jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis. Vind je jouw container te klein? Dan kun je contact opnemen met de gemeente om een aanvraag te doen voor een grotere container. Let op: het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Je mag afval nooit zomaar naast de container zetten. Hier kun je een boete voor krijgen. Zwerfafval is natuurlijk iets wat niemand wil.

Papieren afvalkalender gemeente Bronckhorst

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Bronckhorst printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Circulus-Berkel.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Bronckhorst printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Bronckhorst

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Bronckhorst

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Bronckhorst

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Bronckhorst in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Bronckhorst:
  • In de gemeente Bronckhorst wordt de afvalkalender verzorgd door Circulus-Berkel.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 376 kilo huisvuil ingezameld door de 36,073 inwoners in Bronckhorst.
  • In de gemeente Bronckhorst wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Bronckhorst zijn €296,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Bronckhorst gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Bronckhorst?

De afvalkalender van de gemeente Bronckhorst vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Bronckhorst?

Als je container in de gemeente Bronckhorst niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Bronckhorst of met de afvalverwerker: Circulus-Berkel

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Bronckhorst kun je dan contact opnemen met de gemeente Bronckhorst. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Circulus-Berkel) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Bronckhorst?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Bronckhorst een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Bronckhorst als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Bronckhorst?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Bronckhorst: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Bronckhorst. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Bronckhorst”

  1. Beste H.A. Hendriks,

   Om de BEST-tas te laten ophalen kunt u een afspraak maken met Circulus.
   Via deze link kunt u een afspraak maken om de BEST-tas te laten ophalen. Ook leest u daar meer informatie over de BEST tas.

   Met vriendelijke groet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *