Afvalkalender gemeente Brummen

Afvalkalender gemeente Brummen bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Brummen? Op de afvalkalender van gemeente Brummen vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Brummen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Brummen wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Brummen de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Brummen.
Afvalkalender gemeente Brummen

Afvalkalender Brummen

Afvalkalender gemeente Brummen bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Brummen kunt vinden? De gemeente Brummen ligt in de provincie Gelderland en heeft 20,873 inwoners. De afvalkalender in gemeente Brummen wordt verzorgd door Circulus-Berkel. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Brummen.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Brummen aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Brummen (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Brummen.

Over afval in de gemeente Brummen

In de gemeente Brummen wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 20,873 inwoners in de gemeente Brummen bieden jaarlijks ongeveer 383 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 98 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 67 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Brummen jaarlijks per persoon 28 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Brummen. Daarvan biedt iedere persoon 37.6 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 12 kilo grof huishoudelijk afval en 102 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Brummen gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Brummen

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Brummen bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Brummen vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Brummen

In de gemeente Brummen betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Brummen betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Brummen is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €145.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €189.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Brummen: €176.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Brummen wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Brummen.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Brummen.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Brummen

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Brummen.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 98
Papier 67
Glas 28
PMD 37.6
Grof huishoudelijk Restafval 12
Fijn huishoudelijk Restafval 102

Afvalwijzer gemeente Brummen

Afvalwijzer Brummen bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Brummen jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 383 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 20,873 inwoners van de gemeente Brummen, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Brummen

Brummen is een diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Brummen

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Brummen brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Brummen op onderstaand adres:
  • Brummen milieustraat, Boggelderenk 3, 7207 BW Zutphen

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Wil je jouw kliko een extra keer laten legen? Iedereen heeft weleens meer afval dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld rondom de feestdagen of wanneer je lekker in de tuin bent bezig geweest. Om te voorkomen dat jouw kliko te vol raakt kun je ervoor kiezen om deze een extra keer te laten legen. Het legen van de kliko’s wordt uitgevoerd door de gemeente of door een afvalverwerker waar jouw gemeente mee samenwerkt. Binnen de gemeenten zijn er verschillende mogelijkheden om het extra te laten legen. Je kunt telefonisch contact opnemen of een online afspraak maken voor een extra ophaaldienst. Daarnaast kun je eenvoudig het afval zelf storten op de milieustraat bij jou in de buurt. Voor actuele openingstijden en tarieven kun je de website van jouw afvalverwerker raadplegen. 

Papieren afvalkalender gemeente Brummen

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Brummen printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Circulus-Berkel.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Brummen printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Brummen

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Brummen

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Brummen

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Brummen in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Brummen:
  • In de gemeente Brummen wordt de afvalkalender verzorgd door Circulus-Berkel.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 383 kilo huisvuil ingezameld door de 20,873 inwoners in Brummen.
  • In de gemeente Brummen wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Brummen zijn €176,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Brummen gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Brummen?

De afvalkalender van de gemeente Brummen vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Brummen?

Als je container in de gemeente Brummen niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Brummen of met de afvalverwerker: Circulus-Berkel

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Brummen kun je dan contact opnemen met de gemeente Brummen. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Circulus-Berkel) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Brummen?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Brummen een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Brummen als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Brummen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Brummen: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Brummen. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Eén gedachte over “Afvalkalender gemeente Brummen”

 1. Wij wonen in een hoekhuis met veel groen en daarom ook veel groenafval. Ik heb een kleine groene container die na een week alweer vol zit en zit te wachten op een leging. Hij zit dan vol met groenafval,maar ik hoor maar wat vaak dat hij te zwaar is???. Het kan toch niet zijn dat ik mijn kleine groene container niet helemaal kan vullen met groenafval,want waar moet ik dan heen met met de rest!!!. Ik hoop daar op korte termijn een reactie te mogen ontvangen,want ik weet zo langzamerhand niet meer waar ik met mijn groenafval heen moet.

  Met vriendelijke groet,
  J.Roseboom
  Janmankesstraaat 86
  6961VJ Eerbeek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *