Afvalkalender gemeente Brunssum

Afvalkalender gemeente Brunssum bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Brunssum? Op de afvalkalender van gemeente Brunssum vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Brunssum. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Brunssum wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Brunssum de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Brunssum.
Afvalkalender gemeente Brunssum

Afvalkalender Brunssum

Afvalkalender gemeente Brunssum bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Brunssum kunt vinden? De gemeente Brunssum ligt in de provincie Limburg en heeft 27,691 inwoners. De afvalkalender in gemeente Brunssum wordt verzorgd door Rd4. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Brunssum.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Brunssum aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Brunssum (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Brunssum.

Over afval in de gemeente Brunssum

In de gemeente Brunssum wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 27,691 inwoners in de gemeente Brunssum bieden jaarlijks ongeveer 475 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 114 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 55 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Brunssum jaarlijks per persoon 25 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Brunssum. Daarvan biedt iedere persoon 30 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 18 kilo grof huishoudelijk afval en 135 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Brunssum gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Brunssum

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Brunssum bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Brunssum vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Brunssum

In de gemeente Brunssum betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Brunssum betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Brunssum is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €232.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €302.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Brunssum: €275.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Brunssum wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Brunssum.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Brunssum.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Brunssum

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Brunssum.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 114
Papier 55
Glas 25
PMD 30
Grof huishoudelijk Restafval 18
Fijn huishoudelijk Restafval 135

Afvalwijzer gemeente Brunssum

Afvalwijzer Brunssum bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Brunssum jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 475 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 27,691 inwoners van de gemeente Brunssum, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Brunssum

Brunssum is een diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Brunssum

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Brunssum brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Brunssum op onderstaand adres:
  • Rd4 milieupark Brunssum, Milieuweg 1, 6442 PV Brunssum

Container niet geleegd of extra laten legen?

Zit de ondergrondse container vol? Dit is erg vervelend. Vaak is het zo dat de container niet vol zit maar verstopt is geraakt doordat er iemand te grote stukken afval heeft afgestort. Hierdoor kan het lijken alsof de ondergrondse container vol zit. Op de ondergrondse container zit vaak een sticker met een telefoonnummer wat je kunt bellen. Je kunt dan een melding maken. Leg nooit afval naast de container. Want hierdoor kan het afval in de natuur rondslingeren en dan krijg je zwerfafval. Daarnaast staat er een boete op wanneer je het afval op een niet juiste manier afstort. Wil je jouw afval toch afstorten? Maak dan een online of telefonische afspraak met jouw gemeente of afvalverwerker. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het afval af te storten naar de milieustraat.  

Papieren afvalkalender gemeente Brunssum

Wil jij liever een papieren afvalkalender van jouw gemeente? Jaarlijks worden er nog altijd veel papieren afvalkalenders uitgegeven. Deze worden per post toegestuurd. Het hebben van zo’n kalender biedt voor veel mensen duidelijkheid. Zo is het vaak in een oogopslag duidelijk wanneer er welk afval aan de weg gezet kan worden. Dit voorkomt dat het afval onterecht op straat gezet wordt en daarbij voorkomt het dus overlast. Ondanks de grote populariteit van de afvalkalender is het helaas niet meer de standaard voor veel gemeenten of afvalverwerkers. Toch zijn de papieren afvalkalenders nog altijd beschikbaar. Je kunt ze vaak vinden op de website of in de app van jouw gemeente/ afvalverwerker. Jij kunt ze dan zelf downloaden en uitprinten.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Brunssum printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Rd4.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Brunssum printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Brunssum

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Brunssum

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Brunssum

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Limburg

Woon jij in de provincie Limburg? Inwoners van de provincie Limburg hebben diverse mogelijkheden om hun afval weg te gooien. Zo werken sommige gemeenten met het DIFTAR systeem en andere werken met een vast tarief. DIFTAR staat voor gedifferentieerde tarieven, dit betekent kortweg; hoe meer afval je produceert hoe meer je betaalt. In de provincie Limburg wordt er nauw samengewerkt met de diverse gemeenten om een zo duurzaam mogelijk beleid te maken op afvalverwerking. Er zijn verschillende mogelijkheden om te besparen op kosten van het afval. Door op een juiste manier jouw afval te scheiden beperk je de kosten voor het restafval. Denk hierbij aan het apart houden van plastic, glas en GFT afval. 

Afvalkalender Brunssum in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Brunssum:
  • In de gemeente Brunssum wordt de afvalkalender verzorgd door Rd4.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 475 kilo huisvuil ingezameld door de 27,691 inwoners in Brunssum.
  • In de gemeente Brunssum wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Brunssum zijn €275,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Brunssum gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Brunssum?

De afvalkalender van de gemeente Brunssum vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Brunssum?

Als je container in de gemeente Brunssum niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Brunssum of met de afvalverwerker: Rd4

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Brunssum kun je dan contact opnemen met de gemeente Brunssum. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Rd4) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Brunssum?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Brunssum een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Brunssum als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Brunssum?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Brunssum: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Brunssum. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *