Afvalkalender gemeente Bunschoten

Afvalkalender gemeente Bunschoten bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Bunschoten? Op de afvalkalender van gemeente Bunschoten vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Bunschoten. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Bunschoten wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Bunschoten de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Bunschoten.
Afvalkalender gemeente Bunschoten

Afvalkalender Bunschoten

Afvalkalender gemeente Bunschoten bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Bunschoten kunt vinden? De gemeente Bunschoten ligt in de provincie Utrecht en heeft 22,321 inwoners. De afvalkalender in gemeente Bunschoten wordt verzorgd door ROVA. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Bunschoten.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Bunschoten aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Bunschoten (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Bunschoten.

Over afval in de gemeente Bunschoten

In de gemeente Bunschoten wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 22,321 inwoners in de gemeente Bunschoten bieden jaarlijks ongeveer 388 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 125 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 55 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Bunschoten jaarlijks per persoon 22 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Bunschoten. Daarvan biedt iedere persoon 50.4 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 20 kilo grof huishoudelijk afval en 39 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Bunschoten gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Bunschoten

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Bunschoten bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Bunschoten vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Bunschoten

In de gemeente Bunschoten betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Bunschoten betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Bunschoten is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €262.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €289.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Bunschoten: €282.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Bunschoten wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Bunschoten.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Bunschoten.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Bunschoten

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Bunschoten.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 125
Papier 55
Glas 22
PMD 50.4
Grof huishoudelijk Restafval 20
Fijn huishoudelijk Restafval 39

Afvalwijzer gemeente Bunschoten

Afvalwijzer Bunschoten bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Bunschoten jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 388 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 22,321 inwoners van de gemeente Bunschoten, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Bunschoten

Bunschoten is een niet-diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Bunschoten

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Bunschoten brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Bunschoten op onderstaand adres:
  • Aanbiedstation Bunschoten, Groeneweg 1, 3751 LE Bunschoten-Spakenburg

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Is jouw kliko niet geleegd? De gemeente of afvalverwerker binnen jouw gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van het huishoudelijk afval. Denk hierbij aan restafval, papier en GFT-afval. Op de afvalkalender van jouw gemeente vind je informatie over het aanbieden van afval. Doe dit op de juiste momenten en op de daarvoor bestemde plaatsen. Is jouw container toch niet geleegd? Neem dan telefonisch contact op met jouw gemeente. Zij kunnen dan alsnog het afval ophalen. Mocht het zo zijn dat je er niet (lang) mee wilt blijven zitten kun je ervoor kiezen om het afval zelf af te storten. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Bij veel supermarkten/ winkelcentra is het mogelijk om afval af te storten. Ook is er altijd wel een milieustraat bij jou in de buurt voor het afstorten van huishoudelijk afval. 

Papieren afvalkalender gemeente Bunschoten

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Bunschoten printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van ROVA.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Bunschoten printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Bunschoten

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Bunschoten

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Bunschoten

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft een afvalkalender waarmee inwoners op de hoogte worden gebracht wanneer hun afval wordt opgehaald. De afvalkalender biedt inzicht in welke afvalsoorten op welke dagen worden opgehaald en geeft informatie over de regels voor afvalinzameling. De afvalkalender geeft aan wanneer huishoudelijk afval, grofvuil, papier, plastic, glas, gft en restafval worden opgehaald. Inwoners kunnen de kalender raadplegen om te weten wanneer ze hun afval buiten moeten zetten. Op deze manier voorkomt de provincie en gemeenten dat het afval niet in het milieu terecht komt. Ook voorkomt het stank- en geuroverlast. De afvalkalender kan verschillen per gemeente dit is namelijk afhankelijk van welke afvalverwerker de afvoer van het afval regelt.

Afvalkalender Bunschoten in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Bunschoten:
  • In de gemeente Bunschoten wordt de afvalkalender verzorgd door ROVA.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 388 kilo huisvuil ingezameld door de 22,321 inwoners in Bunschoten.
  • In de gemeente Bunschoten wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Bunschoten zijn €282,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Bunschoten gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Bunschoten?

De afvalkalender van de gemeente Bunschoten vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Bunschoten?

Als je container in de gemeente Bunschoten niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Bunschoten of met de afvalverwerker: ROVA

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Bunschoten kun je dan contact opnemen met de gemeente Bunschoten. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (ROVA) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Bunschoten?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Bunschoten een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Bunschoten als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Bunschoten?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Bunschoten: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Bunschoten. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *