Afvalkalender gemeente Buren

Afvalkalender gemeente Buren bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Buren? Op de afvalkalender van gemeente Buren vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Buren. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Buren wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Buren de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Buren.
Afvalkalender gemeente Buren

Afvalkalender Buren

Afvalkalender gemeente Buren bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Buren kunt vinden? De gemeente Buren ligt in de provincie Gelderland en heeft 27,225 inwoners. De afvalkalender in gemeente Buren wordt verzorgd door AVRI. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Buren.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Buren aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Buren (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Buren.

Over afval in de gemeente Buren

In de gemeente Buren wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 27,225 inwoners in de gemeente Buren bieden jaarlijks ongeveer 484 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 149 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 62 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Buren jaarlijks per persoon 21 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Buren. Daarvan biedt iedere persoon 23.4 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 18 kilo grof huishoudelijk afval en 113 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Buren gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Buren

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Buren bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Buren vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Buren

In de gemeente Buren betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Buren betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Buren is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €293.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €321.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Buren: €313.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Buren wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Buren.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Buren.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Buren

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Buren.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 149
Papier 62
Glas 21
PMD 23.4
Grof huishoudelijk Restafval 18
Fijn huishoudelijk Restafval 113

Afvalwijzer gemeente Buren

Afvalwijzer Buren bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Buren jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 484 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 27,225 inwoners van de gemeente Buren, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Buren

Buren is een diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Buren

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Buren brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Buren op onderstaand adres:
  • Avri Milieustraat Tiel, 10, De Riemsdijk 8, 4004 LC Tiel

Volle kliko en extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Buren

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Buren printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van AVRI.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Buren printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Buren

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Buren

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Buren

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Buren in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Buren:
  • In de gemeente Buren wordt de afvalkalender verzorgd door AVRI.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 484 kilo huisvuil ingezameld door de 27,225 inwoners in Buren.
  • In de gemeente Buren wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Buren zijn €313,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Buren gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Buren?

De afvalkalender van de gemeente Buren vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Buren?

Als je container in de gemeente Buren niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Buren of met de afvalverwerker: AVRI

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Buren kun je dan contact opnemen met de gemeente Buren. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (AVRI) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Buren?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Buren een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Buren als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Buren?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Buren: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Buren. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *