Afvalkalender gemeente Capelle aan den IJssel

Afvalkalender gemeente Capelle aan den IJssel bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Capelle aan den IJssel? Op de afvalkalender van gemeente Capelle aan den IJssel vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Capelle aan den IJssel. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Capelle aan den IJssel wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Capelle aan den IJssel de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Capelle aan den IJssel.
Afvalkalender gemeente Capelle aan den IJssel

Afvalkalender Capelle aan den IJssel

Afvalkalender gemeente Capelle aan den IJssel bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Capelle aan den IJssel kunt vinden? De gemeente Capelle aan den IJssel ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 67,255 inwoners. De afvalkalender in gemeente Capelle aan den IJssel wordt verzorgd door Irado. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Capelle aan den IJssel.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Capelle aan den IJssel aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Capelle aan den IJssel (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Over afval in de gemeente Capelle aan den IJssel

In de gemeente Capelle aan den IJssel wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 67,255 inwoners in de gemeente Capelle aan den IJssel bieden jaarlijks ongeveer 492 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 41 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 31 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks per persoon 14 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Capelle aan den IJssel. Daarvan biedt iedere persoon NNB kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 46 kilo grof huishoudelijk afval en 285 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Capelle aan den IJssel gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Capelle aan den IJssel

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Capelle aan den IJssel bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Capelle aan den IJssel vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Capelle aan den IJssel

In de gemeente Capelle aan den IJssel betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Capelle aan den IJssel betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Capelle aan den IJssel is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €234.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €306.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Capelle aan den IJssel: €278.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Capelle aan den IJssel wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Capelle aan den IJssel.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Capelle aan den IJssel.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Capelle aan den IJssel

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Capelle aan den IJssel.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 41
Papier 31
Glas 14
PMD NNB
Grof huishoudelijk Restafval 46
Fijn huishoudelijk Restafval 285

Afvalwijzer gemeente Capelle aan den IJssel

Afvalwijzer Capelle aan den IJssel bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Capelle aan den IJssel jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 492 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 67,255 inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel is een niet-diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Capelle aan den IJssel

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Capelle aan den IJssel brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Capelle aan den IJssel op onderstaand adres:
  • Gemeentewerf Capelle aan den Ijssel, Groenedijk 10, 2903 LZ Capelle aan den Ijssel

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Capelle aan den IJssel

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Capelle aan den IJssel printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Irado.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Capelle aan den IJssel printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Capelle aan den IJssel

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Capelle aan den IJssel

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Capelle aan den IJssel

Het apart inzamelen van oud papier is heel belangrijk. Omdat dit papier eenvoudig gerecycled kan worden en hier weer nieuwe producten van gemaakt kunnen. Oud papier wordt verwerkt door een speciale afvalverwerker. Zij maken “pulp” van oud papier en karton. Van dit pulp worden vervolgens weer nieuwe producten gemaakt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tissues en verpakkingsmateriaal voor alledaagse producten. Hierom wordt het apart inzamelen van oud papier steeds belangrijker. Jij kunt hieraan jouw steentje bijdragen. Door het apart te houden van papier en dit op de juiste plaatsen in televeren. Op de site van jouw gemeente of afvalverwerker kun je de dichtstbijzijnde papiercontainer vinden.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Capelle aan den IJssel in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Capelle aan den IJssel:
  • In de gemeente Capelle aan den IJssel wordt de afvalkalender verzorgd door Irado.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 492 kilo huisvuil ingezameld door de 67,255 inwoners in Capelle aan den IJssel.
  • In de gemeente Capelle aan den IJssel wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Capelle aan den IJssel zijn €278,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Capelle aan den IJssel gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Capelle aan den IJssel?

De afvalkalender van de gemeente Capelle aan den IJssel vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Capelle aan den IJssel?

Als je container in de gemeente Capelle aan den IJssel niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Capelle aan den IJssel of met de afvalverwerker: Irado

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Capelle aan den IJssel kun je dan contact opnemen met de gemeente Capelle aan den IJssel. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Irado) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Capelle aan den IJssel?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Capelle aan den IJssel een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Capelle aan den IJssel als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Capelle aan den IJssel?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Capelle aan den IJssel: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Capelle aan den IJssel. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *