Afvalkalender gemeente Castricum

Afvalkalender gemeente Castricum bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Castricum? Op de afvalkalender van gemeente Castricum vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Castricum. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Castricum wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Castricum de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Castricum.
Afvalkalender gemeente Castricum

Afvalkalender Castricum

Afvalkalender gemeente Castricum bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Castricum kunt vinden? De gemeente Castricum ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 36,294 inwoners. De afvalkalender in gemeente Castricum wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Castricum.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Castricum aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Castricum (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Castricum.

Over afval in de gemeente Castricum

In de gemeente Castricum wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 36,294 inwoners in de gemeente Castricum bieden jaarlijks ongeveer 531 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 121 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 49 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Castricum jaarlijks per persoon 27 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Castricum. Daarvan biedt iedere persoon 13.2 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 20 kilo grof huishoudelijk afval en 199 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Castricum gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Castricum

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Castricum bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Castricum vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Castricum

In de gemeente Castricum betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Castricum betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Castricum is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €230.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €346.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Castricum: €308.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Castricum wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Castricum.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Castricum.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Castricum

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Castricum.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 121
Papier 49
Glas 27
PMD 13.2
Grof huishoudelijk Restafval 20
Fijn huishoudelijk Restafval 199

Afvalwijzer gemeente Castricum

Afvalwijzer Castricum bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Castricum jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 531 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 36,294 inwoners van de gemeente Castricum, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Castricum

Castricum is een niet-diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Castricum

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Castricum brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Castricum op onderstaand adres:
  • Milieustraat Castricum, Schulpstet 18, 1901 JH Castricum

Volle kliko en extra laten legen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Castricum

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Castricum printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Castricum printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Castricum

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Castricum

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Castricum

Het apart inzamelen van oud papier is heel belangrijk. Omdat dit papier eenvoudig gerecycled kan worden en hier weer nieuwe producten van gemaakt kunnen. Oud papier wordt verwerkt door een speciale afvalverwerker. Zij maken “pulp” van oud papier en karton. Van dit pulp worden vervolgens weer nieuwe producten gemaakt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tissues en verpakkingsmateriaal voor alledaagse producten. Hierom wordt het apart inzamelen van oud papier steeds belangrijker. Jij kunt hieraan jouw steentje bijdragen. Door het apart te houden van papier en dit op de juiste plaatsen in televeren. Op de site van jouw gemeente of afvalverwerker kun je de dichtstbijzijnde papiercontainer vinden.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Castricum in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Castricum:
  • In de gemeente Castricum wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 531 kilo huisvuil ingezameld door de 36,294 inwoners in Castricum.
  • In de gemeente Castricum wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Castricum zijn €308,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Castricum gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Castricum?

De afvalkalender van de gemeente Castricum vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Castricum?

Als je container in de gemeente Castricum niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Castricum of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Castricum kun je dan contact opnemen met de gemeente Castricum. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Castricum?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Castricum een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Castricum als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Castricum?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Castricum: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Castricum. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Castricum”

 1. site is duidelijk , maar kan de afval kalender 2023 niet downloaden omdat ons adres t.w. De Wieken 67 Limmen onbekend is .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *