Afvalkalender gemeente Coevorden

Afvalkalender gemeente Coevorden bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Coevorden? Op de afvalkalender van gemeente Coevorden vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Coevorden. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Coevorden wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Coevorden de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Coevorden.
Afvalkalender gemeente Coevorden

Afvalkalender Coevorden

Afvalkalender gemeente Coevorden bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Coevorden kunt vinden? De gemeente Coevorden ligt in de provincie Drenthe en heeft 35,466 inwoners. De afvalkalender in gemeente Coevorden wordt verzorgd door Area afval. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Coevorden.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Coevorden aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Coevorden (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Coevorden.

Over afval in de gemeente Coevorden

In de gemeente Coevorden wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 35,466 inwoners in de gemeente Coevorden bieden jaarlijks ongeveer 844 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 153 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 47 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Coevorden jaarlijks per persoon 20 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Coevorden. Daarvan biedt iedere persoon 25.5 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 42 kilo grof huishoudelijk afval en 214 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Coevorden gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Coevorden

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Coevorden bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Coevorden vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Coevorden

In de gemeente Coevorden betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Coevorden betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Coevorden is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €246.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €296.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Coevorden: €280.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Coevorden wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Coevorden.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Coevorden.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Coevorden

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Coevorden.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 153
Papier 47
Glas 20
PMD 25.5
Grof huishoudelijk Restafval 42
Fijn huishoudelijk Restafval 214

Afvalwijzer gemeente Coevorden

Afvalwijzer Coevorden bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Coevorden jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 844 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 35,466 inwoners van de gemeente Coevorden, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Coevorden

Coevorden is een niet-diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Coevorden

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Coevorden brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Coevorden op onderstaand adres:
  • Milieustraat Coevorden Area, Morseweg 7, 7741 KZ Coevorden

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Coevorden

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Coevorden printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Area afval.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Coevorden printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Coevorden

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Coevorden

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Coevorden

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Drenthe

Als inwoner van de provincie Drenthe heb je voornamelijk met jouw lokale gemeente te maken als het gaat om afvalverwerking. Binnen de provincie worden er diverse taken uitgevoerd rondom afval. Er wordt beleid gemaakt en afspraken grotere bedrijven zoals afvalverwerkers. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor het milieubehoud. Het afval wat niet kan worden gescheiden, verbrand of gerecycled wordt afgestort op een stortplaats. Daarnaast zijn er diverse initiatieven om de inwoners te motiveren en te informeren over afvalreductie. Er worden zelfs binnen de gemeenten afvalcoaches ingezet om inwoners bewuster te maken rondom afvalproductie. Verder hanteren sommige gemeente een systeem waarbij je minder betaalt als je minder afval produceert. Dit systeem wordt DIFTAR genoemd. Benieuwd of jouw gemeente gebruik maakt van dit systeem lees dan verder. 

Afvalkalender Coevorden in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Coevorden:
  • In de gemeente Coevorden wordt de afvalkalender verzorgd door Area afval.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 844 kilo huisvuil ingezameld door de 35,466 inwoners in Coevorden.
  • In de gemeente Coevorden wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Coevorden zijn €280,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Coevorden gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Coevorden?

De afvalkalender van de gemeente Coevorden vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Coevorden?

Als je container in de gemeente Coevorden niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Coevorden of met de afvalverwerker: Area afval

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Coevorden kun je dan contact opnemen met de gemeente Coevorden. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Area afval) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Coevorden?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Coevorden een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Coevorden als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Coevorden?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Coevorden: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Coevorden. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *