Afvalkalender gemeente Cranendonck

Afvalkalender gemeente Cranendonck bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Cranendonck? Op de afvalkalender van gemeente Cranendonck vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Cranendonck. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Cranendonck wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Cranendonck de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Cranendonck.
Afvalkalender gemeente Cranendonck

Afvalkalender Cranendonck

Afvalkalender gemeente Cranendonck bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Cranendonck kunt vinden? De gemeente Cranendonck ligt in de provincie Noord-Brabant en heeft 20,671 inwoners. De afvalkalender in gemeente Cranendonck wordt verzorgd door Renewi. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Cranendonck.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Cranendonck aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Cranendonck (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Cranendonck.

Over afval in de gemeente Cranendonck

In de gemeente Cranendonck wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 20,671 inwoners in de gemeente Cranendonck bieden jaarlijks ongeveer 547 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 155 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 54 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Cranendonck jaarlijks per persoon 25 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Cranendonck. Daarvan biedt iedere persoon 33.7 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 22 kilo grof huishoudelijk afval en 72 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Cranendonck gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Cranendonck

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Cranendonck bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Cranendonck vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Cranendonck

In de gemeente Cranendonck betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Cranendonck betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Cranendonck is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €258.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €367.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Cranendonck: €336.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Cranendonck wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Cranendonck.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Cranendonck.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Cranendonck

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Cranendonck.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 155
Papier 54
Glas 25
PMD 33.7
Grof huishoudelijk Restafval 22
Fijn huishoudelijk Restafval 72

Afvalwijzer gemeente Cranendonck

Afvalwijzer Cranendonck bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Cranendonck jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 547 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 20,671 inwoners van de gemeente Cranendonck, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Cranendonck

Cranendonck is een niet-diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Cranendonck

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Cranendonck brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Cranendonck op onderstaand adres:
  • Milieustraat Cranendonck, Rondven 34-36, 6026 PX Maarheeze

Container niet geleegd of extra laten legen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Cranendonck

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Cranendonck printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Renewi.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Cranendonck printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Cranendonck

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Cranendonck

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Cranendonck

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Brabant

Woon jij in Noord-Brabant en ben je opzoek naar de afvalkalender? De provincie Noord-Brabant is een van de eerste provincies in Nederland die een ambitieuze doelstelling heeft rondom afvalverwerking. Binnen alle gemeenten willen zij om in 2030 een volledig circulaire economie te hebben. Een circulaire economie houdt in dat de reststoffen (afval) zoveel mogelijk worden ingezet om nieuwe grondstoffen te maken. Op deze manier worden er geen (nieuwe) grondstoffen meer uitgeput. Een belangrijk onderdeel hiervan is afvalreductie. Door nauw samen te werken met de gemeenten en afvalverwerkers probeert de provincie de doelstelling te behalen. Zij proberen dit samen te bereiken door middel van educatie en ook hulpmiddelen zoals het inzetten van afvalcoaches. Naast reductie is afvalscheiding ook een belangrijk thema binnen de provincie. Jij kunt jouw steentje bijdragen door zorgvuldig om te gaan met jouw afval.  

Afvalkalender Cranendonck in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Cranendonck:
  • In de gemeente Cranendonck wordt de afvalkalender verzorgd door Renewi.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 547 kilo huisvuil ingezameld door de 20,671 inwoners in Cranendonck.
  • In de gemeente Cranendonck wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Cranendonck zijn €336,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Cranendonck gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Cranendonck?

De afvalkalender van de gemeente Cranendonck vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Cranendonck?

Als je container in de gemeente Cranendonck niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Cranendonck of met de afvalverwerker: Renewi

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Cranendonck kun je dan contact opnemen met de gemeente Cranendonck. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Renewi) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Cranendonck?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Cranendonck een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Cranendonck als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Cranendonck?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Cranendonck: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Cranendonck. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *