Afvalkalender gemeente Culemborg

Afvalkalender gemeente Culemborg bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Culemborg? Op de afvalkalender van gemeente Culemborg vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Culemborg. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Culemborg wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Culemborg de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Culemborg.
Afvalkalender gemeente Culemborg

Afvalkalender Culemborg

Afvalkalender gemeente Culemborg bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Culemborg kunt vinden? De gemeente Culemborg ligt in de provincie Gelderland en heeft 29,348 inwoners. De afvalkalender in gemeente Culemborg wordt verzorgd door AVRI. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Culemborg.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Culemborg aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Culemborg (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Culemborg.

Over afval in de gemeente Culemborg

In de gemeente Culemborg wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 29,348 inwoners in de gemeente Culemborg bieden jaarlijks ongeveer 427 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 100 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 48 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Culemborg jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Culemborg. Daarvan biedt iedere persoon 19.7 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 18 kilo grof huishoudelijk afval en 120 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Culemborg gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Culemborg

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Culemborg bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Culemborg vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Culemborg

In de gemeente Culemborg betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Culemborg betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Culemborg is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €294.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €325.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Culemborg: €315.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Culemborg wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Culemborg.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Culemborg.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Culemborg

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Culemborg.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 100
Papier 48
Glas 23
PMD 19.7
Grof huishoudelijk Restafval 18
Fijn huishoudelijk Restafval 120

Afvalwijzer gemeente Culemborg

Afvalwijzer Culemborg bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Culemborg jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 427 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 29,348 inwoners van de gemeente Culemborg, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Culemborg

Culemborg is een diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Culemborg

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Culemborg brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Culemborg op onderstaand adres:
  • Avri Milieustraat Culemborg, Randweg 7, 4104 AC Culemborg

Niet geleegd, extra container of container vol?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Culemborg

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Culemborg printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van AVRI.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Culemborg printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Culemborg

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Culemborg

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Culemborg

Oud papier kun je inleveren bij een speciale oud-papiercontainer of bij de milieustraat van jouw gemeente. Vaak zijn er enkele instructies aan verbonden. Zo kun je het beste ervoor kiezen om het papier kleiner te maken zodat het beter past in de ondergrondse container. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden bij veel supermarkten om jouw oud papier in te leveren. In sommige gemeenten wordt er jaarlijks op enkele dagen het oud papier opgehaald. Dit kun je dan op de aangegeven plaatsen aan de straat zetten. Verstandig is het om het papier even te binden met een afbreekbaar touw zodat jouw afval niet rondslingerd in de natuur. Waar de oud-papier containers staan kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Culemborg in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Culemborg:
  • In de gemeente Culemborg wordt de afvalkalender verzorgd door AVRI.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 427 kilo huisvuil ingezameld door de 29,348 inwoners in Culemborg.
  • In de gemeente Culemborg wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Culemborg zijn €315,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Culemborg gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Culemborg?

De afvalkalender van de gemeente Culemborg vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Culemborg?

Als je container in de gemeente Culemborg niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Culemborg of met de afvalverwerker: AVRI

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Culemborg kun je dan contact opnemen met de gemeente Culemborg. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (AVRI) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Culemborg?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Culemborg een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Culemborg als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Culemborg?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Culemborg: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Culemborg. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *