Afvalkalender gemeente Dalfsen

Afvalkalender gemeente Dalfsen bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Dalfsen? Op de afvalkalender van gemeente Dalfsen vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Dalfsen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Dalfsen wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Dalfsen de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Dalfsen.
Afvalkalender gemeente Dalfsen

Afvalkalender Dalfsen

Afvalkalender gemeente Dalfsen bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Dalfsen kunt vinden? De gemeente Dalfsen ligt in de provincie Overijssel en heeft 29,171 inwoners. De afvalkalender in gemeente Dalfsen wordt verzorgd door ROVA. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Dalfsen.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Dalfsen aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Dalfsen (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Dalfsen.

Over afval in de gemeente Dalfsen

In de gemeente Dalfsen wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 29,171 inwoners in de gemeente Dalfsen bieden jaarlijks ongeveer 474 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 207 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 71 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Dalfsen jaarlijks per persoon 26 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Dalfsen. Daarvan biedt iedere persoon 40.3 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 9 kilo grof huishoudelijk afval en 56 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Dalfsen gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Dalfsen

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Dalfsen bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Dalfsen vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Dalfsen

In de gemeente Dalfsen betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Dalfsen betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Dalfsen is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €226.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €258.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Dalfsen: €249.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Dalfsen wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Dalfsen.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Dalfsen.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Dalfsen

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Dalfsen.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 207
Papier 71
Glas 26
PMD 40.3
Grof huishoudelijk Restafval 9
Fijn huishoudelijk Restafval 56

Afvalwijzer gemeente Dalfsen

Afvalwijzer Dalfsen bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Dalfsen jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 474 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 29,171 inwoners van de gemeente Dalfsen, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Dalfsen

Dalfsen is een diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Dalfsen

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Dalfsen brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Dalfsen op onderstaand adres:
  • Milieustraat Dalfsen, Rijnlandstraat 2, 8028 PX Zwolle

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Dalfsen

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Dalfsen printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van ROVA.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Dalfsen printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Dalfsen

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Dalfsen

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Dalfsen

Oud papier kun je inleveren bij een speciale oud-papiercontainer of bij de milieustraat van jouw gemeente. Vaak zijn er enkele instructies aan verbonden. Zo kun je het beste ervoor kiezen om het papier kleiner te maken zodat het beter past in de ondergrondse container. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden bij veel supermarkten om jouw oud papier in te leveren. In sommige gemeenten wordt er jaarlijks op enkele dagen het oud papier opgehaald. Dit kun je dan op de aangegeven plaatsen aan de straat zetten. Verstandig is het om het papier even te binden met een afbreekbaar touw zodat jouw afval niet rondslingerd in de natuur. Waar de oud-papier containers staan kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Overijssel

In de provincie Overijssel wordt er op verschillende manieren gewerkt aan afvalreductie. Zo werken de gemeenten nauw samen met elkaar om inwoners en bedrijven te informeren over de impact van afvalproductie. Daarnaast is er een initiatief in het leven geroepen om het zwervend afval aan te pakken. Een van de maatregelen is het opzetten van een zwerfafval campagne. Hierbij wordt er samengewerkt met gemeenten, bedrijven en vrijwilligers om zwervend afval op te ruimen en inwoners bewust te maken van het belang van afvalvermindering. Er zijn ook initiatieven genomen om inwoners te stimuleren om afval te scheiden. Zo bieden gemeenten in de provincie Overijssel inzamelpunten voor recycling van afvalsoorten zoals papier, plastic, metalen en glas. Het beleid van de provincie lijkt haar vruchten af te werpen. De doelstelling van het Nederlandse rijk is om in 2030 75% van het afval te scheiden, provincie Overijssel is al goed op weg met 74%. 

Afvalkalender Dalfsen in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Dalfsen:
  • In de gemeente Dalfsen wordt de afvalkalender verzorgd door ROVA.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 474 kilo huisvuil ingezameld door de 29,171 inwoners in Dalfsen.
  • In de gemeente Dalfsen wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Dalfsen zijn €249,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Dalfsen gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Dalfsen?

De afvalkalender van de gemeente Dalfsen vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Dalfsen?

Als je container in de gemeente Dalfsen niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Dalfsen of met de afvalverwerker: ROVA

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Dalfsen kun je dan contact opnemen met de gemeente Dalfsen. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (ROVA) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Dalfsen?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Dalfsen een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Dalfsen als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Dalfsen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Dalfsen: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Dalfsen. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *