Afvalkalender gemeente Dantumadeel

Afvalkalender gemeente Dantumadeel bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Dantumadeel? Op de afvalkalender van gemeente Dantumadeel vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Dantumadeel. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Dantumadeel wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Dantumadeel de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Dantumadeel.
Afvalkalender gemeente Dantumadeel

Afvalkalender Dantumadeel

Afvalkalender gemeente Dantumadeel bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Dantumadeel kunt vinden? De gemeente Dantumadeel ligt in de provincie Friesland en heeft 18,977 inwoners. De afvalkalender in gemeente Dantumadeel wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Dantumadeel.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Dantumadeel aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Dantumadeel (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Dantumadeel.

Over afval in de gemeente Dantumadeel

In de gemeente Dantumadeel wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 18,977 inwoners in de gemeente Dantumadeel bieden jaarlijks ongeveer 588 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 127 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 67 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Dantumadeel jaarlijks per persoon 15 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Dantumadeel. Daarvan biedt iedere persoon 0 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 27 kilo grof huishoudelijk afval en 204 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Dantumadeel gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Dantumadeel

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Dantumadeel bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Dantumadeel vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Dantumadeel

In de gemeente Dantumadeel betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Dantumadeel betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Dantumadeel is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €220.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €275.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Dantumadeel: €258.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Dantumadeel wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Dantumadeel.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Dantumadeel.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Dantumadeel

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Dantumadeel.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 127
Papier 67
Glas 15
PMD 0
Grof huishoudelijk Restafval 27
Fijn huishoudelijk Restafval 204

Afvalwijzer gemeente Dantumadeel

Afvalwijzer Dantumadeel bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Dantumadeel jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 588 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 18,977 inwoners van de gemeente Dantumadeel, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Dantumadeel

Dantumadeel is een niet-diftar gemeente. Steeds meer gemeenten moedigen het scheiden van afval aan. Dit draagt bij aan een duurzamer beleid. Dit kan de gemeente doen op verschillende manieren. Zo kun je denken aan enerzijds de mensen motiveren door informatieve campagnes rondom het scheiden van afval. Anderzijds, kunnen gemeenten ervoor kiezen om het inleveren van restafval steeds duurder te maken. Daarom is het belangrijk om verschillende afvalsoorten zoals glas, plastic en papier gescheiden in te zamelen. Bij veel supermarkten kun je tegenwoordig al jouw gescheiden afval kwijt. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Ben jij benieuwd naar deze? Je kunt eenvoudig beginnen met een afvalscheidingsprullenbak. Op deze manier draag jij jouw steentje bij en scheelt het in jouw portemonnee.

Milieustraat gemeente Dantumadeel

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Dantumadeel brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Dantumadeel op onderstaand adres:
  • Locatie Damwald, Koaliloane 11, 9104 AA Damwâld | Locatie Ferwert, Kleasterwei 41, 9172 FN Ferwert | Locatie Kollum, Trekweg 1a, 9291 MP Kollum

Volle kliko en extra laten legen?

Een volle container is natuurlijk iets waar niemand op staat te wachten. Daarom kun je bij de gemeente ook een extra leging van je container aanvragen. Hier zijn vaak wel extra kosten aan verbonden. Het is daarom verstandiger om je afval zelf naar de vuilstort of de milieustraat van jouw gemeente te brengen. Maak je gebruik van een ondergrondse container bij jou in de buurt? Als de ondergrondse container vol is dan kun je ook contact opnemen met jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis. Vind je jouw container te klein? Dan kun je contact opnemen met de gemeente om een aanvraag te doen voor een grotere container. Let op: het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Je mag afval nooit zomaar naast de container zetten. Hier kun je een boete voor krijgen. Zwerfafval is natuurlijk iets wat niemand wil.

Papieren afvalkalender gemeente Dantumadeel

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Dantumadeel printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Dantumadeel printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Dantumadeel

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Dantumadeel

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Dantumadeel

Wanneer wordt het papier opgehaald en waar kun je oud papier laten? Veel gemeenten maken gebruik van speciale papierbakken. Deze bakken voor oud papier vind je vaak in de buurt van winkelcentra, scholen en op pleinen. In sommige gemeenten wordt er aan het begin van het kalenderjaar een afvalkalender uitgegeven. Hierin staat aangegeven op welke dagen per jaar jij het oud papier aan de weg kunt zetten. Zorg er wel voor dat het een stevig gebonden pakketje is zodat het papier niet rondslingerd. Met het scheiden van oud papier draag jij bij aan een duurzame circulaire economie. Van het oud papier worden nieuwe producten gemaakt. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Bekijk de website van jouw gemeente om te zien waar jij jouw oud papier kunt laten.

Afvalbeleid in de provincie Friesland

De provincie Friesland heeft verschillende systemen en maatregelen genomen om haar inwoners te informeren over het verwerken van afval. Een van de belangrijkste is de afvalkalender. Deze kalender geeft inzicht in welke afvalsoorten op welke dagen worden opgehaald en geeft informatie over de regels voor afvalinzameling. Daarnaast wordt er veel samen gewerkt binnen de gemeente met lokale winkelcentra en andere afvalophaal plaatsen. Op deze locaties kun je vaak gemakkelijk jouw afval scheiden. Denk hierbij aan rest-afval, plastic, karton/ oud papier, glas en textiel. Daarnaast zijn er diverse campagnes vanuit de gemeente waarbij inwoners worden geïnformeerd over het belang van recycling en afvalvermindering. Wil je weten hoe jij hieraan bij kan dragen? Lees dan verder. 

Afvalkalender Dantumadeel in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Dantumadeel:
  • In de gemeente Dantumadeel wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 588 kilo huisvuil ingezameld door de 18,977 inwoners in Dantumadeel.
  • In de gemeente Dantumadeel wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Dantumadeel zijn €258,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Dantumadeel gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Dantumadeel?

De afvalkalender van de gemeente Dantumadeel vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Dantumadeel?

Als je container in de gemeente Dantumadeel niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Dantumadeel of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Dantumadeel kun je dan contact opnemen met de gemeente Dantumadeel. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Dantumadeel?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Dantumadeel een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Dantumadeel als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Dantumadeel?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Dantumadeel: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Dantumadeel. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *