Afvalkalender gemeente De Friese Meren

Afvalkalender gemeente De Friese Meren bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente De Friese Meren? Op de afvalkalender van gemeente De Friese Meren vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente De Friese Meren. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente De Friese Meren wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente De Friese Meren de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente De Friese Meren.
Afvalkalender gemeente De Friese Meren

Afvalkalender De Friese Meren

Afvalkalender gemeente De Friese Meren bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente De Friese Meren kunt vinden? De gemeente De Friese Meren ligt in de provincie Friesland en heeft 51,604 inwoners. De afvalkalender in gemeente De Friese Meren wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente De Friese Meren.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente De Friese Meren aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente De Friese Meren (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente De Friese Meren.

Over afval in de gemeente De Friese Meren

In de gemeente De Friese Meren wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 51,604 inwoners in de gemeente De Friese Meren bieden jaarlijks ongeveer 641 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 156 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 67 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente De Friese Meren jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente De Friese Meren. Daarvan biedt iedere persoon 0 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 33 kilo grof huishoudelijk afval en 161 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in De Friese Meren gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 De Friese Meren

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente De Friese Meren bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente De Friese Meren vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente De Friese Meren

In de gemeente De Friese Meren betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente De Friese Meren betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente De Friese Meren is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €219.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €219.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in De Friese Meren: €219.
De afvalstoffenheffing in de gemeente De Friese Meren wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat De Friese Meren.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in De Friese Meren.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente De Friese Meren

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente De Friese Meren.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 156
Papier 67
Glas 23
PMD 0
Grof huishoudelijk Restafval 33
Fijn huishoudelijk Restafval 161

Afvalwijzer gemeente De Friese Meren

Afvalwijzer De Friese Meren bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van De Friese Meren jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 641 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 51,604 inwoners van de gemeente De Friese Meren, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente De Friese Meren

De Friese Meren is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente De Friese Meren

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente De Friese Meren brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente De Friese Meren op onderstaand adres:
  • Milieuterrein Balk, Eigen Haard 26 | Milieuterrein Lemmer, Ossekamp 4 | Milieuterrein Joure, Handelswei 13

Container niet geleegd of extra laten legen?

Zit de ondergrondse container vol? Dit is erg vervelend. Vaak is het zo dat de container niet vol zit maar verstopt is geraakt doordat er iemand te grote stukken afval heeft afgestort. Hierdoor kan het lijken alsof de ondergrondse container vol zit. Op de ondergrondse container zit vaak een sticker met een telefoonnummer wat je kunt bellen. Je kunt dan een melding maken. Leg nooit afval naast de container. Want hierdoor kan het afval in de natuur rondslingeren en dan krijg je zwerfafval. Daarnaast staat er een boete op wanneer je het afval op een niet juiste manier afstort. Wil je jouw afval toch afstorten? Maak dan een online of telefonische afspraak met jouw gemeente of afvalverwerker. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het afval af te storten naar de milieustraat.  

Papieren afvalkalender gemeente De Friese Meren

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente De Friese Meren printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente De Friese Meren printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente De Friese Meren

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender De Friese Meren

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in De Friese Meren

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Friesland

De provincie Friesland heeft verschillende systemen en maatregelen genomen om haar inwoners te informeren over het verwerken van afval. Een van de belangrijkste is de afvalkalender. Deze kalender geeft inzicht in welke afvalsoorten op welke dagen worden opgehaald en geeft informatie over de regels voor afvalinzameling. Daarnaast wordt er veel samen gewerkt binnen de gemeente met lokale winkelcentra en andere afvalophaal plaatsen. Op deze locaties kun je vaak gemakkelijk jouw afval scheiden. Denk hierbij aan rest-afval, plastic, karton/ oud papier, glas en textiel. Daarnaast zijn er diverse campagnes vanuit de gemeente waarbij inwoners worden geïnformeerd over het belang van recycling en afvalvermindering. Wil je weten hoe jij hieraan bij kan dragen? Lees dan verder. 

Afvalkalender De Friese Meren in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender De Friese Meren:
  • In de gemeente De Friese Meren wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 641 kilo huisvuil ingezameld door de 51,604 inwoners in De Friese Meren.
  • In de gemeente De Friese Meren wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente De Friese Meren zijn €219,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in De Friese Meren gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente De Friese Meren?

De afvalkalender van de gemeente De Friese Meren vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in De Friese Meren?

Als je container in de gemeente De Friese Meren niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente De Friese Meren of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente De Friese Meren kun je dan contact opnemen met de gemeente De Friese Meren. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in De Friese Meren?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente De Friese Meren een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente De Friese Meren als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in De Friese Meren?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente De Friese Meren: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente De Friese Meren. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *