Afvalkalender gemeente De Wolden

Afvalkalender gemeente De Wolden bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente De Wolden? Op de afvalkalender van gemeente De Wolden vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente De Wolden. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente De Wolden wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente De Wolden de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente De Wolden.
Afvalkalender gemeente De Wolden

Afvalkalender De Wolden

Afvalkalender gemeente De Wolden bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente De Wolden kunt vinden? De gemeente De Wolden ligt in de provincie Drenthe en heeft 24,498 inwoners. De afvalkalender in gemeente De Wolden wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente De Wolden.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente De Wolden aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente De Wolden (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente De Wolden.

Over afval in de gemeente De Wolden

In de gemeente De Wolden wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 24,498 inwoners in de gemeente De Wolden bieden jaarlijks ongeveer 724 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 223 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 83 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente De Wolden jaarlijks per persoon 21 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente De Wolden. Daarvan biedt iedere persoon 31 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 27 kilo grof huishoudelijk afval en 148 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in De Wolden gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 De Wolden

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente De Wolden bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente De Wolden vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente De Wolden

In de gemeente De Wolden betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente De Wolden betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente De Wolden is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €139.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €215.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in De Wolden: €192.
De afvalstoffenheffing in de gemeente De Wolden wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat De Wolden.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in De Wolden.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente De Wolden

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente De Wolden.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 223
Papier 83
Glas 21
PMD 31
Grof huishoudelijk Restafval 27
Fijn huishoudelijk Restafval 148

Afvalwijzer gemeente De Wolden

Afvalwijzer De Wolden bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van De Wolden jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 724 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 24,498 inwoners van de gemeente De Wolden, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente De Wolden

De Wolden is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente De Wolden

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente De Wolden brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente De Wolden op onderstaand adres:
  • Milieustraat De Wolden, Slagendijk 11 in Zuidwolde.

Kliko niet geleegd of extra container aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente De Wolden

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente De Wolden printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente De Wolden printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente De Wolden

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender De Wolden

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in De Wolden

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Drenthe

Als inwoner van de provincie Drenthe heb je voornamelijk met jouw lokale gemeente te maken als het gaat om afvalverwerking. Binnen de provincie worden er diverse taken uitgevoerd rondom afval. Er wordt beleid gemaakt en afspraken grotere bedrijven zoals afvalverwerkers. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor het milieubehoud. Het afval wat niet kan worden gescheiden, verbrand of gerecycled wordt afgestort op een stortplaats. Daarnaast zijn er diverse initiatieven om de inwoners te motiveren en te informeren over afvalreductie. Er worden zelfs binnen de gemeenten afvalcoaches ingezet om inwoners bewuster te maken rondom afvalproductie. Verder hanteren sommige gemeente een systeem waarbij je minder betaalt als je minder afval produceert. Dit systeem wordt DIFTAR genoemd. Benieuwd of jouw gemeente gebruik maakt van dit systeem lees dan verder. 

Afvalkalender De Wolden in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender De Wolden:
  • In de gemeente De Wolden wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 724 kilo huisvuil ingezameld door de 24,498 inwoners in De Wolden.
  • In de gemeente De Wolden wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente De Wolden zijn €192,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in De Wolden gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente De Wolden?

De afvalkalender van de gemeente De Wolden vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in De Wolden?

Als je container in de gemeente De Wolden niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente De Wolden of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente De Wolden kun je dan contact opnemen met de gemeente De Wolden. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in De Wolden?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente De Wolden een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente De Wolden als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in De Wolden?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente De Wolden: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente De Wolden. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *