Afvalkalender gemeente Delft

Afvalkalender gemeente Delft bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Delft? Op de afvalkalender van gemeente Delft vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Delft. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Delft wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Delft de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Delft.
Afvalkalender gemeente Delft

Afvalkalender Delft

Afvalkalender gemeente Delft bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Delft kunt vinden? De gemeente Delft ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 104,468 inwoners. De afvalkalender in gemeente Delft wordt verzorgd door Avalex. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Delft.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Delft aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Delft (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Delft.

Over afval in de gemeente Delft

In de gemeente Delft wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 104,468 inwoners in de gemeente Delft bieden jaarlijks ongeveer 394 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 39 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 42 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Delft jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Delft. Daarvan biedt iedere persoon 5 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 28 kilo grof huishoudelijk afval en 210 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Delft gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Delft

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Delft bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Delft vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Delft

In de gemeente Delft betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Delft betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Delft is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €256.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €401.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Delft: €300.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Delft wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Delft.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Delft.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Delft

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Delft.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 39
Papier 42
Glas 23
PMD 5
Grof huishoudelijk Restafval 28
Fijn huishoudelijk Restafval 210

Afvalwijzer gemeente Delft

Afvalwijzer Delft bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Delft jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 394 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 104,468 inwoners van de gemeente Delft, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Delft

Delft is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Delft

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Delft brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Delft op onderstaand adres:
  • Avalex Milieustraat Delft, Voltaweg 11, 2627 BD Delft

Volle kliko en extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Delft

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Delft printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Avalex.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Delft printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Delft

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Delft

De afval ophaaldagen rondom feestdagen kunnen verschillen. Wil je meer weten over de actuele afval ophaaldagen? Bekijk dan de website van jouw afvalverwerker of kijk op de website van de gemeente.

Oud papier in Delft

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Delft in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Delft:
  • In de gemeente Delft wordt de afvalkalender verzorgd door Avalex.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 394 kilo huisvuil ingezameld door de 104,468 inwoners in Delft.
  • In de gemeente Delft wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Delft zijn €300,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Delft gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Delft?

De afvalkalender van de gemeente Delft vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Delft?

Als je container in de gemeente Delft niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Delft of met de afvalverwerker: Avalex

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Delft kun je dan contact opnemen met de gemeente Delft. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Avalex) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Delft?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Delft een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Delft als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Delft?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Delft: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Delft. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Delft”

 1. Er staat hier al 3 weken een klein groen container die niet geleegd is.
  Het stinkt ontzettend. De locatie van die bak is op de hoek van de Antonius Heinsiusstraat en Pensionaris pad.
  Dank U voor de aandacht daar voor.

  1. Beste mevrouw Jonker,

   U kunt het beste een melding van stankoverlast in de gemeente Goes maken. De gemeente kan dit dan oppakken.

   Een melding van stankoverlast of zwerfafval in de gemeente Goes kunt u doen via deze link.

   Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *