Afvalkalender gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage)

Afvalkalender gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage)? Op de afvalkalender van gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage). Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage).
Afvalkalender gemeente Den Haag ('s-Gravenhage)

Afvalkalender Den Haag (‘s-Gravenhage)

Afvalkalender gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) kunt vinden? De gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 552,995 inwoners. De afvalkalender in gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) wordt verzorgd door De gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage).
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage).

Over afval in de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage)

In de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 552,995 inwoners in de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) bieden jaarlijks ongeveer 432 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 13 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 19 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) jaarlijks per persoon 13 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage). Daarvan biedt iedere persoon 6 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 62 kilo grof huishoudelijk afval en 288 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Den Haag (‘s-Gravenhage) gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Den Haag (‘s-Gravenhage)

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage)

In de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €313.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €385.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Den Haag (‘s-Gravenhage): €348.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Den Haag (‘s-Gravenhage).
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Den Haag (‘s-Gravenhage).
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage)

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage).
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 13
Papier 19
Glas 13
PMD 6
Grof huishoudelijk Restafval 62
Fijn huishoudelijk Restafval 288

Afvalwijzer gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage)

Afvalwijzer Den Haag (‘s-Gravenhage) bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Den Haag (‘s-Gravenhage) jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 432 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 552,995 inwoners van de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage), is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage)

Den Haag (‘s-Gravenhage) is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage)

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) op onderstaand adres:
  • Afvalbrengstation, Uitenhagestraat 4, 2571 VV Den Haag

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage)

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van De gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage)

Heb je grof huishoudelijk afval en wil je dit afstorten? Huishoudelijk afval is onvermijdelijk in het dagelijks leven. Het bestaat uit diverse alledaagse materialen, kapotte apparaten maar ook bijvoorbeeld verfresten. Bij grof huishoudelijk afval moet je denken aan afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kunt weggooien. Het is van groot belang om het grof huishoudelijk afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier af te voeren. Het op een juiste manier afvoeren van afval kun je bijvoorbeeld doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Bij een milieustraat kun je vaak terecht voor diverse soorten afval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, oud papier, elektrische apparaten, glaswerk, batterijen en klein chemisch afval. Hier wordt vervolgens het afval goed gescheiden en afgevoerd. Op deze manier wordt het milieu niet belast en kan het op een juiste manier worden afgebroken. Daarnaast worden veel materialen gerecycled waardoor zij een nieuw leven krijgen.

Afwijkende afvalkalender Den Haag (‘s-Gravenhage)

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Den Haag (‘s-Gravenhage)

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Den Haag (‘s-Gravenhage) in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Den Haag (‘s-Gravenhage):
  • In de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) wordt de afvalkalender verzorgd door De gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 432 kilo huisvuil ingezameld door de 552,995 inwoners in Den Haag (‘s-Gravenhage).
  • In de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) zijn €348,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Den Haag (‘s-Gravenhage) gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage)?

De afvalkalender van de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Den Haag (‘s-Gravenhage)?

Als je container in de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) of met de afvalverwerker: De gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) kun je dan contact opnemen met de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage). Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (De gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Den Haag (‘s-Gravenhage)?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage) als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Den Haag (‘s-Gravenhage)?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage): 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Den Haag (‘s-Gravenhage). 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *