Afvalkalender gemeente Den Helder

Afvalkalender gemeente Den Helder bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Den Helder? Op de afvalkalender van gemeente Den Helder vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Den Helder. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Den Helder wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Den Helder de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Den Helder.
Afvalkalender gemeente Den Helder

Afvalkalender Den Helder

Afvalkalender gemeente Den Helder bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Den Helder kunt vinden? De gemeente Den Helder ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 56,348 inwoners. De afvalkalender in gemeente Den Helder wordt verzorgd door HVC. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Den Helder.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Den Helder aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Den Helder (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Den Helder.

Over afval in de gemeente Den Helder

In de gemeente Den Helder wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 56,348 inwoners in de gemeente Den Helder bieden jaarlijks ongeveer 516 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 92 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 49 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Den Helder jaarlijks per persoon 18 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Den Helder. Daarvan biedt iedere persoon 20.1 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 31 kilo grof huishoudelijk afval en 213 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Den Helder gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Den Helder

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Den Helder bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Den Helder vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Den Helder

In de gemeente Den Helder betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Den Helder betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Den Helder is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €300.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €455.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Den Helder: €395.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Den Helder wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Den Helder.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Den Helder.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Den Helder

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Den Helder.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 92
Papier 49
Glas 18
PMD 20.1
Grof huishoudelijk Restafval 31
Fijn huishoudelijk Restafval 213

Afvalwijzer gemeente Den Helder

Afvalwijzer Den Helder bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Den Helder jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 516 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 56,348 inwoners van de gemeente Den Helder, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Den Helder

Den Helder is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Den Helder

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Den Helder brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Den Helder op onderstaand adres:
  • HVC afvalbrengstation Den Helder, Schootenweg 1, 1785 AP Den Helder

Container niet geleegd of extra laten legen?

Een volle container is natuurlijk iets waar niemand op staat te wachten. Daarom kun je bij de gemeente ook een extra leging van je container aanvragen. Hier zijn vaak wel extra kosten aan verbonden. Het is daarom verstandiger om je afval zelf naar de vuilstort of de milieustraat van jouw gemeente te brengen. Maak je gebruik van een ondergrondse container bij jou in de buurt? Als de ondergrondse container vol is dan kun je ook contact opnemen met jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis. Vind je jouw container te klein? Dan kun je contact opnemen met de gemeente om een aanvraag te doen voor een grotere container. Let op: het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Je mag afval nooit zomaar naast de container zetten. Hier kun je een boete voor krijgen. Zwerfafval is natuurlijk iets wat niemand wil.

Papieren afvalkalender gemeente Den Helder

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Den Helder printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van HVC.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Den Helder printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Den Helder

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Den Helder

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Den Helder

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Den Helder in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Den Helder:
  • In de gemeente Den Helder wordt de afvalkalender verzorgd door HVC.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 516 kilo huisvuil ingezameld door de 56,348 inwoners in Den Helder.
  • In de gemeente Den Helder wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Den Helder zijn €395,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Den Helder gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Den Helder?

De afvalkalender van de gemeente Den Helder vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Den Helder?

Als je container in de gemeente Den Helder niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Den Helder of met de afvalverwerker: HVC

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Den Helder kun je dan contact opnemen met de gemeente Den Helder. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (HVC) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Den Helder?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Den Helder een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Den Helder als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Den Helder?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Den Helder: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Den Helder. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Eén gedachte over “Afvalkalender gemeente Den Helder”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *