Afvalkalender gemeente Deventer

Afvalkalender gemeente Deventer bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Deventer? Op de afvalkalender van gemeente Deventer vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Deventer. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Deventer wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Deventer de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Deventer.
Afvalkalender gemeente Deventer

Afvalkalender Deventer

Afvalkalender gemeente Deventer bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Deventer kunt vinden? De gemeente Deventer ligt in de provincie Overijssel en heeft 101,440 inwoners. De afvalkalender in gemeente Deventer wordt verzorgd door Circulus. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Deventer.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Deventer aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Deventer (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Deventer.

Over afval in de gemeente Deventer

In de gemeente Deventer wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 101,440 inwoners in de gemeente Deventer bieden jaarlijks ongeveer 377 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 124 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 54 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Deventer jaarlijks per persoon 25 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Deventer. Daarvan biedt iedere persoon 40 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 12 kilo grof huishoudelijk afval en 73 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Deventer gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Deventer

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Deventer bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Deventer vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Deventer

In de gemeente Deventer betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Deventer betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Deventer is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €239.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €299.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Deventer: €275.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Deventer wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Deventer.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Deventer.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Deventer

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Deventer.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 124
Papier 54
Glas 25
PMD 40
Grof huishoudelijk Restafval 12
Fijn huishoudelijk Restafval 73

Afvalwijzer gemeente Deventer

Afvalwijzer Deventer bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Deventer jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 377 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 101,440 inwoners van de gemeente Deventer, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Deventer

Deventer is een diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Deventer

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Deventer brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Deventer op onderstaand adres:
  • Circulus Recycleplein Westfalenstraat, Westfalenstraat 5, 7418 DC Deventer

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Zit de ondergrondse container vol? Dit is erg vervelend. Vaak is het zo dat de container niet vol zit maar verstopt is geraakt doordat er iemand te grote stukken afval heeft afgestort. Hierdoor kan het lijken alsof de ondergrondse container vol zit. Op de ondergrondse container zit vaak een sticker met een telefoonnummer wat je kunt bellen. Je kunt dan een melding maken. Leg nooit afval naast de container. Want hierdoor kan het afval in de natuur rondslingeren en dan krijg je zwerfafval. Daarnaast staat er een boete op wanneer je het afval op een niet juiste manier afstort. Wil je jouw afval toch afstorten? Maak dan een online of telefonische afspraak met jouw gemeente of afvalverwerker. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het afval af te storten naar de milieustraat.  

Papieren afvalkalender gemeente Deventer

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Deventer printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Circulus.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Deventer printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Deventer

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Deventer

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Deventer

Oud papier kun je inleveren bij een speciale oud-papiercontainer of bij de milieustraat van jouw gemeente. Vaak zijn er enkele instructies aan verbonden. Zo kun je het beste ervoor kiezen om het papier kleiner te maken zodat het beter past in de ondergrondse container. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden bij veel supermarkten om jouw oud papier in te leveren. In sommige gemeenten wordt er jaarlijks op enkele dagen het oud papier opgehaald. Dit kun je dan op de aangegeven plaatsen aan de straat zetten. Verstandig is het om het papier even te binden met een afbreekbaar touw zodat jouw afval niet rondslingerd in de natuur. Waar de oud-papier containers staan kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Overijssel

In de provincie Overijssel wordt er op verschillende manieren gewerkt aan afvalreductie. Zo werken de gemeenten nauw samen met elkaar om inwoners en bedrijven te informeren over de impact van afvalproductie. Daarnaast is er een initiatief in het leven geroepen om het zwervend afval aan te pakken. Een van de maatregelen is het opzetten van een zwerfafval campagne. Hierbij wordt er samengewerkt met gemeenten, bedrijven en vrijwilligers om zwervend afval op te ruimen en inwoners bewust te maken van het belang van afvalvermindering. Er zijn ook initiatieven genomen om inwoners te stimuleren om afval te scheiden. Zo bieden gemeenten in de provincie Overijssel inzamelpunten voor recycling van afvalsoorten zoals papier, plastic, metalen en glas. Het beleid van de provincie lijkt haar vruchten af te werpen. De doelstelling van het Nederlandse rijk is om in 2030 75% van het afval te scheiden, provincie Overijssel is al goed op weg met 74%. 

Afvalkalender Deventer in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Deventer:
  • In de gemeente Deventer wordt de afvalkalender verzorgd door Circulus.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 377 kilo huisvuil ingezameld door de 101,440 inwoners in Deventer.
  • In de gemeente Deventer wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Deventer zijn €275,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Deventer gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Deventer?

De afvalkalender van de gemeente Deventer vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Deventer?

Als je container in de gemeente Deventer niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Deventer of met de afvalverwerker: Circulus

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Deventer kun je dan contact opnemen met de gemeente Deventer. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Circulus) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Deventer?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Deventer een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Deventer als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Deventer?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Deventer: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Deventer. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *