Afvalkalender gemeente Dijk en Waard

Afvalkalender gemeente Dijk en Waard bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Dijk en Waard? Op de afvalkalender van gemeente Dijk en Waard vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Dijk en Waard. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Dijk en Waard wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Dijk en Waard de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Dijk en Waard.
Afvalkalender gemeente Dijk en Waard

Afvalkalender Dijk en Waard

Afvalkalender gemeente Dijk en Waard bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Dijk en Waard kunt vinden? De gemeente Dijk en Waard ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 87,783 inwoners. De afvalkalender in gemeente Dijk en Waard wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Dijk en Waard.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Dijk en Waard aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Dijk en Waard (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Dijk en Waard.

Over afval in de gemeente Dijk en Waard

In de gemeente Dijk en Waard wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 87,783 inwoners in de gemeente Dijk en Waard bieden jaarlijks ongeveer NNB kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er NNB kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er NNB kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Dijk en Waard jaarlijks per persoon NNB kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Dijk en Waard. Daarvan biedt iedere persoon NNB kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon NNB kilo grof huishoudelijk afval en NNB kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Dijk en Waard gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Dijk en Waard

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Dijk en Waard bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Dijk en Waard vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Dijk en Waard

In de gemeente Dijk en Waard betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Dijk en Waard betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Dijk en Waard is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €225.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €284.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Dijk en Waard: €272.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Dijk en Waard wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Dijk en Waard.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Dijk en Waard.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Dijk en Waard

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Dijk en Waard.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval NNB
Papier NNB
Glas NNB
PMD NNB
Grof huishoudelijk Restafval NNB
Fijn huishoudelijk Restafval NNB

Afvalwijzer gemeente Dijk en Waard

Afvalwijzer Dijk en Waard bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Dijk en Waard jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst NNB kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 87,783 inwoners van de gemeente Dijk en Waard, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Dijk en Waard

Dijk en Waard is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Dijk en Waard

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Dijk en Waard brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Dijk en Waard op onderstaand adres:
  • Afvalscheidingsstation Beukenlaan – Gemeente Dijk en Waard, Beukenlaan 25, 1701 DA Heerhugowaard

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Is jouw kliko niet geleegd? De gemeente of afvalverwerker binnen jouw gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van het huishoudelijk afval. Denk hierbij aan restafval, papier en GFT-afval. Op de afvalkalender van jouw gemeente vind je informatie over het aanbieden van afval. Doe dit op de juiste momenten en op de daarvoor bestemde plaatsen. Is jouw container toch niet geleegd? Neem dan telefonisch contact op met jouw gemeente. Zij kunnen dan alsnog het afval ophalen. Mocht het zo zijn dat je er niet (lang) mee wilt blijven zitten kun je ervoor kiezen om het afval zelf af te storten. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Bij veel supermarkten/ winkelcentra is het mogelijk om afval af te storten. Ook is er altijd wel een milieustraat bij jou in de buurt voor het afstorten van huishoudelijk afval. 

Papieren afvalkalender gemeente Dijk en Waard

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Dijk en Waard printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Dijk en Waard printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Dijk en Waard

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Dijk en Waard

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Dijk en Waard

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Dijk en Waard in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Dijk en Waard:
  • In de gemeente Dijk en Waard wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer NNB kilo huisvuil ingezameld door de 87,783 inwoners in Dijk en Waard.
  • In de gemeente Dijk en Waard wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Dijk en Waard zijn €272,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Dijk en Waard gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Dijk en Waard?

De afvalkalender van de gemeente Dijk en Waard vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Dijk en Waard?

Als je container in de gemeente Dijk en Waard niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Dijk en Waard of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Dijk en Waard kun je dan contact opnemen met de gemeente Dijk en Waard. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Dijk en Waard?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Dijk en Waard een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Dijk en Waard als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Dijk en Waard?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Dijk en Waard: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Dijk en Waard. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Dijk en Waard”

 1. Vanmiddag rond 14.30 uur rijdt de vuilnisauto door de Lindenlaan leegt de 1 ste 3 bakken de andere 3 correct opgesteld rijdt de chauffeur gewoon langs!!!! Tijd voor een bril 3 bakken over het hoofd zien. Meteen gebeld, medewerker houdt vast aan het protocol en procedure, kunnen volgende week donderdag in de herkansing!!! Waanzinnig zo’n starre houding, het is meer voorgekomen en dan werden de bakken de dag erop alsnog geleegd dus het kan wel. Ben teleurgesteld in deze gang van zaken verdient geen schoonheidsprijs.

  1. Beste M.J. Kuijper- van der Borden,

   Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wij kunnen hier echter helaas niets aan doen. We kunnen u alleen vertellen waar u eventueel een klacht in kunt dienen over de gang van zaken. Om een klacht in te dienen over containers die niet geleegd zijn in de gemeente Dijk en Waard kunt u via Deze link kijken naar de mogelijkheden. Daar staat hoe u een klacht in kunt dienen via De Afvalwijzer in Dijk en Waard.

   Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *