Afvalkalender gemeente Dinkelland

Afvalkalender gemeente Dinkelland bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Dinkelland? Op de afvalkalender van gemeente Dinkelland vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Dinkelland. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Dinkelland wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Dinkelland de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Dinkelland.
Afvalkalender gemeente Dinkelland

Afvalkalender Dinkelland

Afvalkalender gemeente Dinkelland bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Dinkelland kunt vinden? De gemeente Dinkelland ligt in de provincie Overijssel en heeft 26,595 inwoners. De afvalkalender in gemeente Dinkelland wordt verzorgd door ROVA. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Dinkelland.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Dinkelland aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Dinkelland (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Dinkelland.

Over afval in de gemeente Dinkelland

In de gemeente Dinkelland wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 26,595 inwoners in de gemeente Dinkelland bieden jaarlijks ongeveer 384 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 195 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 65 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Dinkelland jaarlijks per persoon 26 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Dinkelland. Daarvan biedt iedere persoon 39.2 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon – kilo grof huishoudelijk afval en 58 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Dinkelland gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Dinkelland

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Dinkelland bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Dinkelland vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Dinkelland

In de gemeente Dinkelland betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Dinkelland betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Dinkelland is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €132.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €169.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Dinkelland: €159.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Dinkelland wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Dinkelland.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Dinkelland.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Dinkelland

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Dinkelland.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 195
Papier 65
Glas 26
PMD 39.2
Grof huishoudelijk Restafval
Fijn huishoudelijk Restafval 58

Afvalwijzer gemeente Dinkelland

Afvalwijzer Dinkelland bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Dinkelland jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 384 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 26,595 inwoners van de gemeente Dinkelland, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Dinkelland

Dinkelland is een diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Dinkelland

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Dinkelland brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Dinkelland op onderstaand adres:
  • Geen gegevens beschikbaar

Volle kliko en extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Dinkelland

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Dinkelland printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van ROVA.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Dinkelland printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Dinkelland

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Dinkelland

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Dinkelland

Het apart inzamelen van oud papier is heel belangrijk. Omdat dit papier eenvoudig gerecycled kan worden en hier weer nieuwe producten van gemaakt kunnen. Oud papier wordt verwerkt door een speciale afvalverwerker. Zij maken “pulp” van oud papier en karton. Van dit pulp worden vervolgens weer nieuwe producten gemaakt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tissues en verpakkingsmateriaal voor alledaagse producten. Hierom wordt het apart inzamelen van oud papier steeds belangrijker. Jij kunt hieraan jouw steentje bijdragen. Door het apart te houden van papier en dit op de juiste plaatsen in televeren. Op de site van jouw gemeente of afvalverwerker kun je de dichtstbijzijnde papiercontainer vinden.

Afvalbeleid in de provincie Overijssel

In de provincie Overijssel wordt er op verschillende manieren gewerkt aan afvalreductie. Zo werken de gemeenten nauw samen met elkaar om inwoners en bedrijven te informeren over de impact van afvalproductie. Daarnaast is er een initiatief in het leven geroepen om het zwervend afval aan te pakken. Een van de maatregelen is het opzetten van een zwerfafval campagne. Hierbij wordt er samengewerkt met gemeenten, bedrijven en vrijwilligers om zwervend afval op te ruimen en inwoners bewust te maken van het belang van afvalvermindering. Er zijn ook initiatieven genomen om inwoners te stimuleren om afval te scheiden. Zo bieden gemeenten in de provincie Overijssel inzamelpunten voor recycling van afvalsoorten zoals papier, plastic, metalen en glas. Het beleid van de provincie lijkt haar vruchten af te werpen. De doelstelling van het Nederlandse rijk is om in 2030 75% van het afval te scheiden, provincie Overijssel is al goed op weg met 74%. 

Afvalkalender Dinkelland in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Dinkelland:
  • In de gemeente Dinkelland wordt de afvalkalender verzorgd door ROVA.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 384 kilo huisvuil ingezameld door de 26,595 inwoners in Dinkelland.
  • In de gemeente Dinkelland wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Dinkelland zijn €159,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Dinkelland gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Dinkelland?

De afvalkalender van de gemeente Dinkelland vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Dinkelland?

Als je container in de gemeente Dinkelland niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Dinkelland of met de afvalverwerker: ROVA

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Dinkelland kun je dan contact opnemen met de gemeente Dinkelland. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (ROVA) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Dinkelland?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Dinkelland een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Dinkelland als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Dinkelland?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Dinkelland: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Dinkelland. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *