Afvalkalender gemeente Doesburg

Afvalkalender gemeente Doesburg bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Doesburg? Op de afvalkalender van gemeente Doesburg vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Doesburg. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Doesburg wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Doesburg de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Doesburg.
Afvalkalender gemeente Doesburg

Afvalkalender Doesburg

Afvalkalender gemeente Doesburg bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Doesburg kunt vinden? De gemeente Doesburg ligt in de provincie Gelderland en heeft 11,039 inwoners. De afvalkalender in gemeente Doesburg wordt verzorgd door Circulus-Berkel. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Doesburg.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Doesburg aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Doesburg (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Doesburg.

Over afval in de gemeente Doesburg

In de gemeente Doesburg wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 11,039 inwoners in de gemeente Doesburg bieden jaarlijks ongeveer 392 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 70 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 53 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Doesburg jaarlijks per persoon 30 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Doesburg. Daarvan biedt iedere persoon 33.8 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 21 kilo grof huishoudelijk afval en 111 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Doesburg gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Doesburg

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Doesburg bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Doesburg vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Doesburg

In de gemeente Doesburg betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Doesburg betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Doesburg is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €247.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €281.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Doesburg: €269.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Doesburg wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Doesburg.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Doesburg.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Doesburg

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Doesburg.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 70
Papier 53
Glas 30
PMD 33.8
Grof huishoudelijk Restafval 21
Fijn huishoudelijk Restafval 111

Afvalwijzer gemeente Doesburg

Afvalwijzer Doesburg bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Doesburg jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 392 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 11,039 inwoners van de gemeente Doesburg, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Doesburg

Doesburg is een diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Doesburg

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Doesburg brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Doesburg op onderstaand adres:
  • Circulus-Berkel Recycleplein Doesburg, Parallelweg Den Helder 4, 6982 DV Doesburg

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Doesburg

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Doesburg printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Circulus-Berkel.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Doesburg printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Doesburg

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Doesburg

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Doesburg

Oud papier kun je inleveren bij een speciale oud-papiercontainer of bij de milieustraat van jouw gemeente. Vaak zijn er enkele instructies aan verbonden. Zo kun je het beste ervoor kiezen om het papier kleiner te maken zodat het beter past in de ondergrondse container. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden bij veel supermarkten om jouw oud papier in te leveren. In sommige gemeenten wordt er jaarlijks op enkele dagen het oud papier opgehaald. Dit kun je dan op de aangegeven plaatsen aan de straat zetten. Verstandig is het om het papier even te binden met een afbreekbaar touw zodat jouw afval niet rondslingerd in de natuur. Waar de oud-papier containers staan kun je vinden op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Doesburg in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Doesburg:
  • In de gemeente Doesburg wordt de afvalkalender verzorgd door Circulus-Berkel.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 392 kilo huisvuil ingezameld door de 11,039 inwoners in Doesburg.
  • In de gemeente Doesburg wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Doesburg zijn €269,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Doesburg gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Doesburg?

De afvalkalender van de gemeente Doesburg vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Doesburg?

Als je container in de gemeente Doesburg niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Doesburg of met de afvalverwerker: Circulus-Berkel

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Doesburg kun je dan contact opnemen met de gemeente Doesburg. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Circulus-Berkel) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Doesburg?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Doesburg een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Doesburg als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Doesburg?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Doesburg: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Doesburg. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *