Afvalkalender gemeente Doetinchem

Afvalkalender gemeente Doetinchem bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Doetinchem? Op de afvalkalender van gemeente Doetinchem vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Doetinchem. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Doetinchem wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Doetinchem de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Doetinchem.
Afvalkalender gemeente Doetinchem

Afvalkalender Doetinchem

Afvalkalender gemeente Doetinchem bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Doetinchem kunt vinden? De gemeente Doetinchem ligt in de provincie Gelderland en heeft 58,552 inwoners. De afvalkalender in gemeente Doetinchem wordt verzorgd door BuHa. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Doetinchem.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Doetinchem aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Doetinchem (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Doetinchem.

Over afval in de gemeente Doetinchem

In de gemeente Doetinchem wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 58,552 inwoners in de gemeente Doetinchem bieden jaarlijks ongeveer 559 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 116 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 69 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Doetinchem jaarlijks per persoon 20 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Doetinchem. Daarvan biedt iedere persoon 27.5 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 39 kilo grof huishoudelijk afval en 157 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Doetinchem gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Doetinchem

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Doetinchem bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Doetinchem vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Doetinchem

In de gemeente Doetinchem betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Doetinchem betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Doetinchem is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €280.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €391.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Doetinchem: €351.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Doetinchem wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Doetinchem.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Doetinchem.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Doetinchem

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Doetinchem.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 116
Papier 69
Glas 20
PMD 27.5
Grof huishoudelijk Restafval 39
Fijn huishoudelijk Restafval 157

Afvalwijzer gemeente Doetinchem

Afvalwijzer Doetinchem bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Doetinchem jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 559 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 58,552 inwoners van de gemeente Doetinchem, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Doetinchem

Doetinchem is een diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Doetinchem

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Doetinchem brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Doetinchem op onderstaand adres:
  • Milieustraat Doetinchem Buha, Havenstraat 80, 7005 AG Doetinchem

Container niet geleegd of extra laten legen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Doetinchem

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Doetinchem printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van BuHa.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Doetinchem printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Doetinchem

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Doetinchem

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Doetinchem

Wanneer wordt het papier opgehaald en waar kun je oud papier laten? Veel gemeenten maken gebruik van speciale papierbakken. Deze bakken voor oud papier vind je vaak in de buurt van winkelcentra, scholen en op pleinen. In sommige gemeenten wordt er aan het begin van het kalenderjaar een afvalkalender uitgegeven. Hierin staat aangegeven op welke dagen per jaar jij het oud papier aan de weg kunt zetten. Zorg er wel voor dat het een stevig gebonden pakketje is zodat het papier niet rondslingerd. Met het scheiden van oud papier draag jij bij aan een duurzame circulaire economie. Van het oud papier worden nieuwe producten gemaakt. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Bekijk de website van jouw gemeente om te zien waar jij jouw oud papier kunt laten.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Doetinchem in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Doetinchem:
  • In de gemeente Doetinchem wordt de afvalkalender verzorgd door BuHa.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 559 kilo huisvuil ingezameld door de 58,552 inwoners in Doetinchem.
  • In de gemeente Doetinchem wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Doetinchem zijn €351,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Doetinchem gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Doetinchem?

De afvalkalender van de gemeente Doetinchem vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Doetinchem?

Als je container in de gemeente Doetinchem niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Doetinchem of met de afvalverwerker: BuHa

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Doetinchem kun je dan contact opnemen met de gemeente Doetinchem. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (BuHa) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Doetinchem?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Doetinchem een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Doetinchem als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Doetinchem?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Doetinchem: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Doetinchem. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *