Afvalkalender gemeente Dordrecht

Afvalkalender gemeente Dordrecht bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Dordrecht? Op de afvalkalender van gemeente Dordrecht vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Dordrecht. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Dordrecht wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Dordrecht de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Dordrecht.
Afvalkalender gemeente Dordrecht

Afvalkalender Dordrecht

Afvalkalender gemeente Dordrecht bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Dordrecht kunt vinden? De gemeente Dordrecht ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 119,576 inwoners. De afvalkalender in gemeente Dordrecht wordt verzorgd door HVC. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Dordrecht.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Dordrecht aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Dordrecht (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Dordrecht.

Over afval in de gemeente Dordrecht

In de gemeente Dordrecht wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 119,576 inwoners in de gemeente Dordrecht bieden jaarlijks ongeveer 513 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 66 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 47 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Dordrecht jaarlijks per persoon 18 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Dordrecht. Daarvan biedt iedere persoon 19 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 34 kilo grof huishoudelijk afval en 190 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Dordrecht gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Dordrecht

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Dordrecht bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Dordrecht vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Dordrecht

In de gemeente Dordrecht betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Dordrecht betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Dordrecht is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €297.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €313.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Dordrecht: €306.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Dordrecht wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Dordrecht.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Dordrecht.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Dordrecht

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Dordrecht.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 66
Papier 47
Glas 18
PMD 19
Grof huishoudelijk Restafval 34
Fijn huishoudelijk Restafval 190

Afvalwijzer gemeente Dordrecht

Afvalwijzer Dordrecht bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Dordrecht jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 513 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 119,576 inwoners van de gemeente Dordrecht, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Dordrecht

Dordrecht is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Dordrecht

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Dordrecht brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Dordrecht op onderstaand adres:
  • HVC – Afvalbrengstation Dordrecht, Baanhoekweg 8-12, 3313 LA Dordrecht

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Dordrecht

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Dordrecht printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van HVC.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Dordrecht printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Dordrecht

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Dordrecht

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Dordrecht

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Dordrecht in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Dordrecht:
  • In de gemeente Dordrecht wordt de afvalkalender verzorgd door HVC.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 513 kilo huisvuil ingezameld door de 119,576 inwoners in Dordrecht.
  • In de gemeente Dordrecht wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Dordrecht zijn €306,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Dordrecht gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Dordrecht?

De afvalkalender van de gemeente Dordrecht vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Dordrecht?

Als je container in de gemeente Dordrecht niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Dordrecht of met de afvalverwerker: HVC

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Dordrecht kun je dan contact opnemen met de gemeente Dordrecht. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (HVC) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Dordrecht?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Dordrecht een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Dordrecht als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Dordrecht?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Dordrecht: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Dordrecht. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *