Afvalkalender gemeente Drechterland

Afvalkalender gemeente Drechterland bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Drechterland? Op de afvalkalender van gemeente Drechterland vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Drechterland. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Drechterland wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Drechterland de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Drechterland.
Afvalkalender gemeente Drechterland

Afvalkalender Drechterland

Afvalkalender gemeente Drechterland bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Drechterland kunt vinden? De gemeente Drechterland ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 19,993 inwoners. De afvalkalender in gemeente Drechterland wordt verzorgd door HVC. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Drechterland.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Drechterland aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Drechterland (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Drechterland.

Over afval in de gemeente Drechterland

In de gemeente Drechterland wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 19,993 inwoners in de gemeente Drechterland bieden jaarlijks ongeveer 598 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 154 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 75 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Drechterland jaarlijks per persoon 15 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Drechterland. Daarvan biedt iedere persoon 34 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 27 kilo grof huishoudelijk afval en 138 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Drechterland gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Drechterland

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Drechterland bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Drechterland vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Drechterland

In de gemeente Drechterland betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Drechterland betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Drechterland is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €294.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €408.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Drechterland: €378.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Drechterland wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Drechterland.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Drechterland.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Drechterland

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Drechterland.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 154
Papier 75
Glas 15
PMD 34
Grof huishoudelijk Restafval 27
Fijn huishoudelijk Restafval 138

Afvalwijzer gemeente Drechterland

Afvalwijzer Drechterland bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Drechterland jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 598 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 19,993 inwoners van de gemeente Drechterland, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Drechterland

Drechterland is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Drechterland

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Drechterland brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Drechterland op onderstaand adres:
  • Afvalbrengstation HVC Enkhuizen, Het Witte Hert 3, 1601 MJ Enkhuizen

Volle kliko en extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Drechterland

Benieuwd of jouw gemeente of afvalverwerker een papieren afvalkalender uitgeeft? De papieren afvalkalender is voor veel mensen erg handig. De meeste gemeenten werken nog steeds met een papieren afvalkalender. Hierop wordt aangegeven wanneer het afval wordt opgehaald. Dit kan erg handig zijn op nationale feestdagen of andere afwijkende ophaalmomenten. Ook staat het adres met openingstijden vermeld van de milieustraat bij jou in de buurt. Het hebben van een papieren afvalkalender zorgt voor veel mensen voor overzicht. Toch maken steeds meer gemeenten en afvalverwerkers gebruik van een digitale variant. Wil jij toch liever een papieren versie? Dan kun je informeren bij jouw gemeente. Vaak is deze via de app of website via een printbare pdf-file beschikbaar.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Drechterland printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van HVC.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Drechterland printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Drechterland

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Drechterland

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Drechterland

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Drechterland in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Drechterland:
  • In de gemeente Drechterland wordt de afvalkalender verzorgd door HVC.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 598 kilo huisvuil ingezameld door de 19,993 inwoners in Drechterland.
  • In de gemeente Drechterland wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Drechterland zijn €378,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Drechterland gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Drechterland?

De afvalkalender van de gemeente Drechterland vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Drechterland?

Als je container in de gemeente Drechterland niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Drechterland of met de afvalverwerker: HVC

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Drechterland kun je dan contact opnemen met de gemeente Drechterland. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (HVC) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Drechterland?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Drechterland een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Drechterland als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Drechterland?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Drechterland: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Drechterland. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *