Afvalkalender gemeente Drimmelen

Afvalkalender gemeente Drimmelen bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Drimmelen? Op de afvalkalender van gemeente Drimmelen vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Drimmelen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Drimmelen wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Drimmelen de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Drimmelen.
Afvalkalender gemeente Drimmelen

Afvalkalender Drimmelen

Afvalkalender gemeente Drimmelen bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Drimmelen kunt vinden? De gemeente Drimmelen ligt in de provincie Noord-Brabant en heeft 27,537 inwoners. De afvalkalender in gemeente Drimmelen wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Drimmelen.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Drimmelen aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Drimmelen (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Drimmelen.

Over afval in de gemeente Drimmelen

In de gemeente Drimmelen wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 27,537 inwoners in de gemeente Drimmelen bieden jaarlijks ongeveer 486 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 127 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 58 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Drimmelen jaarlijks per persoon 26 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Drimmelen. Daarvan biedt iedere persoon 29.3 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 15 kilo grof huishoudelijk afval en 85 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Drimmelen gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Drimmelen

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Drimmelen bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Drimmelen vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Drimmelen

In de gemeente Drimmelen betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Drimmelen betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Drimmelen is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €189.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €271.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Drimmelen: €247.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Drimmelen wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Drimmelen.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Drimmelen.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Drimmelen

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Drimmelen.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 127
Papier 58
Glas 26
PMD 29.3
Grof huishoudelijk Restafval 15
Fijn huishoudelijk Restafval 85

Afvalwijzer gemeente Drimmelen

Afvalwijzer Drimmelen bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Drimmelen jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 486 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 27,537 inwoners van de gemeente Drimmelen, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Drimmelen

Drimmelen is een diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Drimmelen

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Drimmelen brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Drimmelen op onderstaand adres:
  • Milieustraat gemeente Drimmelen, Zeggelaan 131-133, 4844 SE Terheijden

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Drimmelen

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Drimmelen printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Drimmelen printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Drimmelen

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Drimmelen

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Drimmelen

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Brabant

Woon jij in Noord-Brabant en ben je opzoek naar de afvalkalender? De provincie Noord-Brabant is een van de eerste provincies in Nederland die een ambitieuze doelstelling heeft rondom afvalverwerking. Binnen alle gemeenten willen zij om in 2030 een volledig circulaire economie te hebben. Een circulaire economie houdt in dat de reststoffen (afval) zoveel mogelijk worden ingezet om nieuwe grondstoffen te maken. Op deze manier worden er geen (nieuwe) grondstoffen meer uitgeput. Een belangrijk onderdeel hiervan is afvalreductie. Door nauw samen te werken met de gemeenten en afvalverwerkers probeert de provincie de doelstelling te behalen. Zij proberen dit samen te bereiken door middel van educatie en ook hulpmiddelen zoals het inzetten van afvalcoaches. Naast reductie is afvalscheiding ook een belangrijk thema binnen de provincie. Jij kunt jouw steentje bijdragen door zorgvuldig om te gaan met jouw afval.  

Afvalkalender Drimmelen in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Drimmelen:
  • In de gemeente Drimmelen wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 486 kilo huisvuil ingezameld door de 27,537 inwoners in Drimmelen.
  • In de gemeente Drimmelen wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Drimmelen zijn €247,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Drimmelen gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Drimmelen?

De afvalkalender van de gemeente Drimmelen vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Drimmelen?

Als je container in de gemeente Drimmelen niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Drimmelen of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Drimmelen kun je dan contact opnemen met de gemeente Drimmelen. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Drimmelen?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Drimmelen een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Drimmelen als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Drimmelen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Drimmelen: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Drimmelen. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *