Afvalkalender gemeente Dronten

Afvalkalender gemeente Dronten bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Dronten? Op de afvalkalender van gemeente Dronten vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Dronten. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Dronten wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Dronten de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Dronten.
Afvalkalender gemeente Dronten

Afvalkalender Dronten

Afvalkalender gemeente Dronten bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Dronten kunt vinden? De gemeente Dronten ligt in de provincie Flevoland en heeft 42,936 inwoners. De afvalkalender in gemeente Dronten wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Dronten.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Dronten aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Dronten (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Dronten.

Over afval in de gemeente Dronten

In de gemeente Dronten wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 42,936 inwoners in de gemeente Dronten bieden jaarlijks ongeveer 474 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 136 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 55 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Dronten jaarlijks per persoon 21 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Dronten. Daarvan biedt iedere persoon 31.7 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 21 kilo grof huishoudelijk afval en 115 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Dronten gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Dronten

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Dronten bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Dronten vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Dronten

In de gemeente Dronten betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Dronten betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Dronten is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €279.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €349.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Dronten: €326.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Dronten wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Dronten.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Dronten.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Dronten

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Dronten.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 136
Papier 55
Glas 21
PMD 31.7
Grof huishoudelijk Restafval 21
Fijn huishoudelijk Restafval 115

Afvalwijzer gemeente Dronten

Afvalwijzer Dronten bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Dronten jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 474 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 42,936 inwoners van de gemeente Dronten, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Dronten

Dronten is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Dronten

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Dronten brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Dronten op onderstaand adres:
  • Gemeente Dronten milieustraat, De Schipbeek 30, 8253 RD Dronten

Container niet geleegd of extra laten legen?

Een volle container is natuurlijk iets waar niemand op staat te wachten. Daarom kun je bij de gemeente ook een extra leging van je container aanvragen. Hier zijn vaak wel extra kosten aan verbonden. Het is daarom verstandiger om je afval zelf naar de vuilstort of de milieustraat van jouw gemeente te brengen. Maak je gebruik van een ondergrondse container bij jou in de buurt? Als de ondergrondse container vol is dan kun je ook contact opnemen met jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis. Vind je jouw container te klein? Dan kun je contact opnemen met de gemeente om een aanvraag te doen voor een grotere container. Let op: het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Je mag afval nooit zomaar naast de container zetten. Hier kun je een boete voor krijgen. Zwerfafval is natuurlijk iets wat niemand wil.

Papieren afvalkalender gemeente Dronten

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Dronten printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Dronten printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Dronten

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Dronten

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Dronten

Wanneer wordt het papier opgehaald en waar kun je oud papier laten? Veel gemeenten maken gebruik van speciale papierbakken. Deze bakken voor oud papier vind je vaak in de buurt van winkelcentra, scholen en op pleinen. In sommige gemeenten wordt er aan het begin van het kalenderjaar een afvalkalender uitgegeven. Hierin staat aangegeven op welke dagen per jaar jij het oud papier aan de weg kunt zetten. Zorg er wel voor dat het een stevig gebonden pakketje is zodat het papier niet rondslingerd. Met het scheiden van oud papier draag jij bij aan een duurzame circulaire economie. Van het oud papier worden nieuwe producten gemaakt. Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente? Bekijk de website van jouw gemeente om te zien waar jij jouw oud papier kunt laten.

Afvalbeleid in de provincie Flevoland

Inwoners van de provincie Flevoland worden op verschillende manieren op de hoogte gebracht van het belang van afvalreductie. Landelijk is er een doelstelling afgegeven om van 75% van al het afval gescheiden in te leveren. In de provincie Flevoland wordt er op verschillende manieren omgegaan met afval. Het huishoudelijk afval wordt opgehaald door de gemeente of een afvalverwerkingsbedrijf. Het afval wordt gescheiden in verschillende vormen zoals; restafval, papier, plastic, metaal, glas en GFT. Dit afval wordt vervolgens verwerkt en gerecycled. Restafval wordt verbrand in een verbrandingsinstallatie waarbij energie wordt opgewekt. Afval dat niet kan worden verbrand, verwerkt of gerecycled wordt afgestort op diverse stortplaatsen binnen de provincie. De taak van de provincie is om dit op een zo duurzaam mogelijk manier te realiseren. 

Afvalkalender Dronten in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Dronten:
  • In de gemeente Dronten wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 474 kilo huisvuil ingezameld door de 42,936 inwoners in Dronten.
  • In de gemeente Dronten wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Dronten zijn €326,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Dronten gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Dronten?

De afvalkalender van de gemeente Dronten vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Dronten?

Als je container in de gemeente Dronten niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Dronten of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Dronten kun je dan contact opnemen met de gemeente Dronten. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Dronten?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Dronten een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Dronten als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Dronten?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Dronten: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Dronten. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *