Afvalkalender gemeente Duiven

Afvalkalender gemeente Duiven bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Duiven? Op de afvalkalender van gemeente Duiven vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Duiven. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Duiven wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Duiven de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Duiven.
Afvalkalender gemeente Duiven

Afvalkalender Duiven

Afvalkalender gemeente Duiven bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Duiven kunt vinden? De gemeente Duiven ligt in de provincie Gelderland en heeft 24,958 inwoners. De afvalkalender in gemeente Duiven wordt verzorgd door SUEZ. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Duiven.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Duiven aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Duiven (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Duiven.

Over afval in de gemeente Duiven

In de gemeente Duiven wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 24,958 inwoners in de gemeente Duiven bieden jaarlijks ongeveer 490 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 126 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 53 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Duiven jaarlijks per persoon 22 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Duiven. Daarvan biedt iedere persoon 25.9 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 18 kilo grof huishoudelijk afval en 102 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Duiven gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Duiven

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Duiven bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Duiven vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Duiven

In de gemeente Duiven betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Duiven betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Duiven is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €202.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €243.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Duiven: €232.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Duiven wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Duiven.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Duiven.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Duiven

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Duiven.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 126
Papier 53
Glas 22
PMD 25.9
Grof huishoudelijk Restafval 18
Fijn huishoudelijk Restafval 102

Afvalwijzer gemeente Duiven

Afvalwijzer Duiven bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Duiven jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 490 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 24,958 inwoners van de gemeente Duiven, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Duiven

Duiven is een diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Duiven

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Duiven brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Duiven op onderstaand adres:
  • Afvalaanbiedstation Duiven, Ploenstraat 3, Duiven

Kliko niet geleegd of extra container aanvragen?

Zit de ondergrondse container vol? Dit is erg vervelend. Vaak is het zo dat de container niet vol zit maar verstopt is geraakt doordat er iemand te grote stukken afval heeft afgestort. Hierdoor kan het lijken alsof de ondergrondse container vol zit. Op de ondergrondse container zit vaak een sticker met een telefoonnummer wat je kunt bellen. Je kunt dan een melding maken. Leg nooit afval naast de container. Want hierdoor kan het afval in de natuur rondslingeren en dan krijg je zwerfafval. Daarnaast staat er een boete op wanneer je het afval op een niet juiste manier afstort. Wil je jouw afval toch afstorten? Maak dan een online of telefonische afspraak met jouw gemeente of afvalverwerker. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het afval af te storten naar de milieustraat.  

Papieren afvalkalender gemeente Duiven

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Duiven printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van SUEZ.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Duiven printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Duiven

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Duiven

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Duiven

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Duiven in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Duiven:
  • In de gemeente Duiven wordt de afvalkalender verzorgd door SUEZ.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 490 kilo huisvuil ingezameld door de 24,958 inwoners in Duiven.
  • In de gemeente Duiven wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Duiven zijn €232,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Duiven gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Duiven?

De afvalkalender van de gemeente Duiven vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Duiven?

Als je container in de gemeente Duiven niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Duiven of met de afvalverwerker: SUEZ

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Duiven kun je dan contact opnemen met de gemeente Duiven. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (SUEZ) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Duiven?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Duiven een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Duiven als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Duiven?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Duiven: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Duiven. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *