Afvalkalender gemeente Edam-Volendam

Afvalkalender gemeente Edam-Volendam bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Edam-Volendam? Op de afvalkalender van gemeente Edam-Volendam vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Edam-Volendam. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Edam-Volendam wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Edam-Volendam de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Edam-Volendam.
Afvalkalender gemeente Edam-Volendam

Afvalkalender Edam-Volendam

Afvalkalender gemeente Edam-Volendam bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Edam-Volendam kunt vinden? De gemeente Edam-Volendam ligt in de provincie Noord-Holland en heeft 36,445 inwoners. De afvalkalender in gemeente Edam-Volendam wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Edam-Volendam.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Edam-Volendam aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Edam-Volendam (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Edam-Volendam.

Over afval in de gemeente Edam-Volendam

In de gemeente Edam-Volendam wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 36,445 inwoners in de gemeente Edam-Volendam bieden jaarlijks ongeveer 699 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 86 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 68 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Edam-Volendam jaarlijks per persoon 22 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Edam-Volendam. Daarvan biedt iedere persoon 0 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 40 kilo grof huishoudelijk afval en 234 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Edam-Volendam gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Edam-Volendam

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Edam-Volendam bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Edam-Volendam vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Edam-Volendam

In de gemeente Edam-Volendam betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Edam-Volendam betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Edam-Volendam is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €250.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €336.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Edam-Volendam: €312.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Edam-Volendam wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Edam-Volendam.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Edam-Volendam.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Edam-Volendam

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Edam-Volendam.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 86
Papier 68
Glas 22
PMD 0
Grof huishoudelijk Restafval 40
Fijn huishoudelijk Restafval 234

Afvalwijzer gemeente Edam-Volendam

Afvalwijzer Edam-Volendam bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Edam-Volendam jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 699 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 36,445 inwoners van de gemeente Edam-Volendam, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Edam-Volendam

Edam-Volendam is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Edam-Volendam

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Edam-Volendam brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Edam-Volendam op onderstaand adres:
  • Milieustraat gemeente Edam-Volendam, ulianaweg 137, 1131 DH Volendam

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Edam-Volendam

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Edam-Volendam printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Edam-Volendam printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Edam-Volendam

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Edam-Volendam

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Edam-Volendam

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt er samengewerkt met de gemeenten om een goed beleid te voeren rondom afvalverwerking. In principe ligt de verantwoordelijkheid voor het afvoeren van huishoudelijk afval bij de gemeenten. Zij vertrekken jaarlijks de afvalkalender. Maar in de provincie worden de (milieu)vergunningen verstrekt en gekeken naar een goed en duurzaam beleid. In Nederland wordt op dit moment ca 60% van al het afval gescheiden. De doelstelling is om dit uit te breiden naar 75%.  Op deze manier belandt er minder afval op de stortplaats. Want het afval dat niet gescheiden, verbrand of gerecycled kan worden belandt op een stortplaats binnen de provincie. In de provincie Noord-Holland zijn nog drie actieve stortplaatsen en een baggerstortplaats. Daarnaast zijn er nog drie oude stortplaatsen welke nog een milieuvergunning hebben. Op deze plaatsen wordt het afval op een verantwoorde en zo duurzaam mogelijke manier opgeslagen. 

Afvalkalender Edam-Volendam in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Edam-Volendam:
  • In de gemeente Edam-Volendam wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 699 kilo huisvuil ingezameld door de 36,445 inwoners in Edam-Volendam.
  • In de gemeente Edam-Volendam wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Edam-Volendam zijn €312,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Edam-Volendam gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Edam-Volendam?

De afvalkalender van de gemeente Edam-Volendam vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Edam-Volendam?

Als je container in de gemeente Edam-Volendam niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Edam-Volendam of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Edam-Volendam kun je dan contact opnemen met de gemeente Edam-Volendam. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Edam-Volendam?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Edam-Volendam een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Edam-Volendam als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Edam-Volendam?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Edam-Volendam: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Edam-Volendam. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *