Afvalkalender gemeente Ede

Afvalkalender gemeente Ede bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Ede? Op de afvalkalender van gemeente Ede vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Ede. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Ede wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Ede de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Ede.
Afvalkalender gemeente Ede

Afvalkalender Ede

Afvalkalender gemeente Ede bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Ede kunt vinden? De gemeente Ede ligt in de provincie Gelderland en heeft 120,037 inwoners. De afvalkalender in gemeente Ede wordt verzorgd door ACV Groep. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Ede.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Ede aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Ede (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Ede.

Over afval in de gemeente Ede

In de gemeente Ede wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 120,037 inwoners in de gemeente Ede bieden jaarlijks ongeveer 491 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 140 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 50 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Ede jaarlijks per persoon 21 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Ede. Daarvan biedt iedere persoon 39 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 27 kilo grof huishoudelijk afval en 87 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Ede gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Ede

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Ede bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Ede vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Ede

In de gemeente Ede betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Ede betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Ede is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €204.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €252.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Ede: €235.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Ede wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Ede.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Ede.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Ede

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Ede.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 140
Papier 50
Glas 21
PMD 39
Grof huishoudelijk Restafval 27
Fijn huishoudelijk Restafval 87

Afvalwijzer gemeente Ede

Afvalwijzer Ede bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Ede jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 491 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 120,037 inwoners van de gemeente Ede, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Ede

Ede is een diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Ede

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Ede brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Ede op onderstaand adres:
  • Milieustraat Ede, Neonstraat 4, 6718 WV Ede

Container niet geleegd of extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Ede

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Ede printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van ACV Groep.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Ede printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Ede

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Ede

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Ede

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Ede in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Ede:
  • In de gemeente Ede wordt de afvalkalender verzorgd door ACV Groep.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 491 kilo huisvuil ingezameld door de 120,037 inwoners in Ede.
  • In de gemeente Ede wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Ede zijn €235,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Ede gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Ede?

De afvalkalender van de gemeente Ede vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Ede?

Als je container in de gemeente Ede niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Ede of met de afvalverwerker: ACV Groep

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Ede kun je dan contact opnemen met de gemeente Ede. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (ACV Groep) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Ede?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Ede een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Ede als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Ede?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Ede: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Ede. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *