Afvalkalender gemeente Eemnes

Afvalkalender gemeente Eemnes bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Eemnes? Op de afvalkalender van gemeente Eemnes vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Eemnes. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Eemnes wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Eemnes de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Eemnes.
Afvalkalender gemeente Eemnes

Afvalkalender Eemnes

Afvalkalender gemeente Eemnes bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Eemnes kunt vinden? De gemeente Eemnes ligt in de provincie Utrecht en heeft 9,460 inwoners. De afvalkalender in gemeente Eemnes wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Eemnes.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Eemnes aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Eemnes (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Eemnes.

Over afval in de gemeente Eemnes

In de gemeente Eemnes wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 9,460 inwoners in de gemeente Eemnes bieden jaarlijks ongeveer 610 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 143 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 63 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Eemnes jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Eemnes. Daarvan biedt iedere persoon 31.1 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 24 kilo grof huishoudelijk afval en 160 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Eemnes gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Eemnes

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Eemnes bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Eemnes vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Eemnes

In de gemeente Eemnes betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Eemnes betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Eemnes is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €255.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €410.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Eemnes: €362.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Eemnes wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Eemnes.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Eemnes.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Eemnes

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Eemnes.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 143
Papier 63
Glas 23
PMD 31.1
Grof huishoudelijk Restafval 24
Fijn huishoudelijk Restafval 160

Afvalwijzer gemeente Eemnes

Afvalwijzer Eemnes bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Eemnes jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 610 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 9,460 inwoners van de gemeente Eemnes, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Eemnes

Eemnes is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Eemnes

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Eemnes brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Eemnes op onderstaand adres:
  • Recyclingstation Baarn, Oude Amsterdamsestraatweg 4

Niet geleegd, extra container of container vol?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Eemnes

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Eemnes printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Eemnes printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Eemnes

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Eemnes

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Eemnes

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft een afvalkalender waarmee inwoners op de hoogte worden gebracht wanneer hun afval wordt opgehaald. De afvalkalender biedt inzicht in welke afvalsoorten op welke dagen worden opgehaald en geeft informatie over de regels voor afvalinzameling. De afvalkalender geeft aan wanneer huishoudelijk afval, grofvuil, papier, plastic, glas, gft en restafval worden opgehaald. Inwoners kunnen de kalender raadplegen om te weten wanneer ze hun afval buiten moeten zetten. Op deze manier voorkomt de provincie en gemeenten dat het afval niet in het milieu terecht komt. Ook voorkomt het stank- en geuroverlast. De afvalkalender kan verschillen per gemeente dit is namelijk afhankelijk van welke afvalverwerker de afvoer van het afval regelt.

Afvalkalender Eemnes in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Eemnes:
  • In de gemeente Eemnes wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 610 kilo huisvuil ingezameld door de 9,460 inwoners in Eemnes.
  • In de gemeente Eemnes wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Eemnes zijn €362,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Eemnes gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Eemnes?

De afvalkalender van de gemeente Eemnes vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Eemnes?

Als je container in de gemeente Eemnes niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Eemnes of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Eemnes kun je dan contact opnemen met de gemeente Eemnes. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Eemnes?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Eemnes een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Eemnes als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Eemnes?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Eemnes: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Eemnes. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *