Afvalkalender gemeente Eemsdelta

Afvalkalender gemeente Eemsdelta bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Eemsdelta? Op de afvalkalender van gemeente Eemsdelta vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Eemsdelta. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Eemsdelta wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Eemsdelta de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Eemsdelta.
Afvalkalender gemeente Eemsdelta

Afvalkalender Eemsdelta

Afvalkalender gemeente Eemsdelta bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Eemsdelta kunt vinden? De gemeente Eemsdelta ligt in de provincie Groningen en heeft 45,559 inwoners. De afvalkalender in gemeente Eemsdelta wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Eemsdelta.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Eemsdelta aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Eemsdelta (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Eemsdelta.

Over afval in de gemeente Eemsdelta

In de gemeente Eemsdelta wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 45,559 inwoners in de gemeente Eemsdelta bieden jaarlijks ongeveer NNB kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er NNB kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er NNB kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Eemsdelta jaarlijks per persoon NNB kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Eemsdelta. Daarvan biedt iedere persoon NNB kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon NNB kilo grof huishoudelijk afval en NNB kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Eemsdelta gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Eemsdelta

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Eemsdelta bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Eemsdelta vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Eemsdelta

In de gemeente Eemsdelta betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Eemsdelta betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Eemsdelta is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €254.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €280.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Eemsdelta: €270.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Eemsdelta wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Eemsdelta.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Eemsdelta.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Eemsdelta

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Eemsdelta.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval NNB
Papier NNB
Glas NNB
PMD NNB
Grof huishoudelijk Restafval NNB
Fijn huishoudelijk Restafval NNB

Afvalwijzer gemeente Eemsdelta

Afvalwijzer Eemsdelta bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Eemsdelta jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst NNB kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 45,559 inwoners van de gemeente Eemsdelta, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Eemsdelta

Eemsdelta is een niet-diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Eemsdelta

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Eemsdelta brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Eemsdelta op onderstaand adres:
  • Gemeentewerf Farmsum, Hogelandsterweg 16A, 9936BH

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Een volle container is natuurlijk iets waar niemand op staat te wachten. Daarom kun je bij de gemeente ook een extra leging van je container aanvragen. Hier zijn vaak wel extra kosten aan verbonden. Het is daarom verstandiger om je afval zelf naar de vuilstort of de milieustraat van jouw gemeente te brengen. Maak je gebruik van een ondergrondse container bij jou in de buurt? Als de ondergrondse container vol is dan kun je ook contact opnemen met jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf. Dit is gratis. Vind je jouw container te klein? Dan kun je contact opnemen met de gemeente om een aanvraag te doen voor een grotere container. Let op: het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Je mag afval nooit zomaar naast de container zetten. Hier kun je een boete voor krijgen. Zwerfafval is natuurlijk iets wat niemand wil.

Papieren afvalkalender gemeente Eemsdelta

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Eemsdelta printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Eemsdelta printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Eemsdelta

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Eemsdelta

Wanneer wordt het afval opgehaald rond Pasen?? Of wordt de container wel geleegd met kerstmis? Bekijk de website van jouw gemeente of afvalbedrijf om te zien of de container geleegd wordt op deze dagen. Daar vind je alle actuele informatie rondom de afvalophaaldagen in jouw gemeente.

Oud papier in Eemsdelta

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Groningen

De provincie Groningen heeft diverse duurzame maatregelen genomen op het gebied van afvalverwerking. Deze duurzame maatregelen komen vanuit een doelstelling die de overheid heeft afgegeven. Op dit moment produceren wij gemiddeld 490 kg per persoon per jaar aan afval. Ongeveer 60% van dit afval wordt gescheiden aangeboden. De overheid wilt dit percentage ophogen tot 75% en het totaal aangeboden afval verminderen. Een van de belangrijkste maatregelen is de vermindering van het hoeveelheid afval door middel van afvalpreventie en hergebruik. Hierbij worden inwoners gestimuleerd om minder afval te produceren en producten langer te gebruiken. Hierbij wordt in sommige gemeenten gebruik gemaakt van het DIFTAR systeem. Dit staat voor gedifferentieerde tarieven. Kortweg betekent dit hoe minder afval je aanbied hoe minder je zult moeten betalen. Op deze manier hoopt de gemeente en provincie het afval te reduceren.

Afvalkalender Eemsdelta in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Eemsdelta:
  • In de gemeente Eemsdelta wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer NNB kilo huisvuil ingezameld door de 45,559 inwoners in Eemsdelta.
  • In de gemeente Eemsdelta wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Eemsdelta zijn €270,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Eemsdelta gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Eemsdelta?

De afvalkalender van de gemeente Eemsdelta vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Eemsdelta?

Als je container in de gemeente Eemsdelta niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Eemsdelta of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Eemsdelta kun je dan contact opnemen met de gemeente Eemsdelta. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Eemsdelta?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Eemsdelta een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Eemsdelta als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Eemsdelta?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Eemsdelta: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Eemsdelta. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *