Afvalkalender gemeente Eijsden-Margraten

Afvalkalender gemeente Eijsden-Margraten bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Eijsden-Margraten? Op de afvalkalender van gemeente Eijsden-Margraten vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Eijsden-Margraten. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Eijsden-Margraten wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Eijsden-Margraten de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Eijsden-Margraten.
Afvalkalender gemeente Eijsden-Margraten

Afvalkalender Eijsden-Margraten

Afvalkalender gemeente Eijsden-Margraten bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Eijsden-Margraten kunt vinden? De gemeente Eijsden-Margraten ligt in de provincie Limburg en heeft 25,855 inwoners. De afvalkalender in gemeente Eijsden-Margraten wordt verzorgd door rd4. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Eijsden-Margraten.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Eijsden-Margraten aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Eijsden-Margraten (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Eijsden-Margraten.

Over afval in de gemeente Eijsden-Margraten

In de gemeente Eijsden-Margraten wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 25,855 inwoners in de gemeente Eijsden-Margraten bieden jaarlijks ongeveer 551 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 68 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 72 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Eijsden-Margraten jaarlijks per persoon 30 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Eijsden-Margraten. Daarvan biedt iedere persoon 27.2 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 33 kilo grof huishoudelijk afval en 94 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Eijsden-Margraten gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Eijsden-Margraten

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Eijsden-Margraten bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Eijsden-Margraten vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Eijsden-Margraten

In de gemeente Eijsden-Margraten betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Eijsden-Margraten betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Eijsden-Margraten is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €172.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €286.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Eijsden-Margraten: €254.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Eijsden-Margraten wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Eijsden-Margraten.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Eijsden-Margraten.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Eijsden-Margraten

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Eijsden-Margraten.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 68
Papier 72
Glas 30
PMD 27.2
Grof huishoudelijk Restafval 33
Fijn huishoudelijk Restafval 94

Afvalwijzer gemeente Eijsden-Margraten

Afvalwijzer Eijsden-Margraten bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Eijsden-Margraten jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 551 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 25,855 inwoners van de gemeente Eijsden-Margraten, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Eijsden-Margraten

Eijsden-Margraten is een diftar gemeente. Een duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Je hebt de term circulaire economie misschien al een keer voorbij horen komen. Dit is in feite een systeem waarbij geen eindige grondstoffen wordt uitgeput. Door het opnieuw gebruiken van reststoffen en recyclen wordt in dit systeem mens en milieu bespaard. Om bij te dragen aan een duurzame maatschappij wordt jouw huisvuil steeds meer gerecycled. Jij kunt hier ook je steentje aan bijdragen door jouw afval thuis al goed te scheiden. Denk hierbij aan plastic, GFT-afval en het restafval apart van elkaar in te leveren. Een goede hulp hierbij is een prullenbak voor afvalscheiding. Deze prullenbak heeft meerdere vakken waardoor jij afval goed gescheiden kunt inzamelen.

Milieustraat gemeente Eijsden-Margraten

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Eijsden-Margraten brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Eijsden-Margraten op onderstaand adres:
  • Rd4 milieupark Rijckholt, Rijksweg 225, 6245 LZ Eijsden

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Zit de ondergrondse container vol? Dit is erg vervelend. Vaak is het zo dat de container niet vol zit maar verstopt is geraakt doordat er iemand te grote stukken afval heeft afgestort. Hierdoor kan het lijken alsof de ondergrondse container vol zit. Op de ondergrondse container zit vaak een sticker met een telefoonnummer wat je kunt bellen. Je kunt dan een melding maken. Leg nooit afval naast de container. Want hierdoor kan het afval in de natuur rondslingeren en dan krijg je zwerfafval. Daarnaast staat er een boete op wanneer je het afval op een niet juiste manier afstort. Wil je jouw afval toch afstorten? Maak dan een online of telefonische afspraak met jouw gemeente of afvalverwerker. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het afval af te storten naar de milieustraat.  

Papieren afvalkalender gemeente Eijsden-Margraten

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Eijsden-Margraten printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van rd4.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Eijsden-Margraten printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Eijsden-Margraten

Heb je groot huishoudelijk afval wat niet in de ondergrondse container of in je eigen kliko past? Het kan voorkomen dat je een keer afval hebt wat te groot of te zwaar is om zelf in de kliko te gooien. In dat geval zijn er diverse opties om het afval op een verantwoorde en duurzame manie af te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld in veel gemeenten (tegen betaling) het afval laten ophalen. Je kunt hiervoor een online afspraak maken of telefonisch contact opnemen met jouw gemeente. Het is wel verstandig om vooraf even te informeren wat de kosten hiervan zijn. Een andere manier om groot huishoudelijk afval af te voeren is de milieustraat. In de milieustraat van jouw gemeente staan vaak containers waarin je bijv. plastic, glas, bouw- en sloopafval kunt afstorten. Informeer op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf de tarieven voor het afstorten van groot huishoudelijk afval.

Afwijkende afvalkalender Eijsden-Margraten

Hoe zit het met de afvalkalender en de feestdagen? De openingstijden en sluitingstijden van een milieustraat kunnen per gemeente verschillen. In het algemeen zijn de milieustraten gesloten en wordt het afval niet opgehaald op nationale feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag etc. Wordt het afval opgehaald op eerste kerstdag of tweede kerstdag? Ook de Kerstdagen vallen onder nationale feestdagen. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze dagen het afval niet wordt opgehaald. Voor een compleet en actueel overzicht van de afval ophaaldagen kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Op de website van jouw gemeente of van het afvalverwerkingsbedrijf vind je deze actuele informatie. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat en onnodig heen en weer moet rijden.

Oud papier in Eijsden-Margraten

Papierafval kun je gescheiden inleveren. Van dit papierafval kunnen dan weer nieuwe producten worden gemaakt. Door het inleveren van papierafval draag jij bij aan een circulaire economie. Het afval wordt ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten. In het geval van oud papier moet je bijvoorbeeld denken aan nieuw karton, papier voor notitieblokken of wc-papier. Het recyclen van papier gebeurt steeds meer. Op steeds meer plaatsen kun je oud papier inleveren. Veel supermarkten werken hieraan mee. Maar ook binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je vaak in ondergrondse containers het oud papier kwijt, zijn er vaste ophaaldagen voor oud papier of kun je het inleveren bij jou op de milieustraat. Waar je bij jou in de gemeente de dichtstbijzijnde papiercontainer vindt, kun je zien op de website van jouw gemeente.

Afvalbeleid in de provincie Limburg

Woon jij in de provincie Limburg? Inwoners van de provincie Limburg hebben diverse mogelijkheden om hun afval weg te gooien. Zo werken sommige gemeenten met het DIFTAR systeem en andere werken met een vast tarief. DIFTAR staat voor gedifferentieerde tarieven, dit betekent kortweg; hoe meer afval je produceert hoe meer je betaalt. In de provincie Limburg wordt er nauw samengewerkt met de diverse gemeenten om een zo duurzaam mogelijk beleid te maken op afvalverwerking. Er zijn verschillende mogelijkheden om te besparen op kosten van het afval. Door op een juiste manier jouw afval te scheiden beperk je de kosten voor het restafval. Denk hierbij aan het apart houden van plastic, glas en GFT afval. 

Afvalkalender Eijsden-Margraten in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Eijsden-Margraten:
  • In de gemeente Eijsden-Margraten wordt de afvalkalender verzorgd door rd4.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 551 kilo huisvuil ingezameld door de 25,855 inwoners in Eijsden-Margraten.
  • In de gemeente Eijsden-Margraten wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Eijsden-Margraten zijn €254,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Eijsden-Margraten gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Eijsden-Margraten?

De afvalkalender van de gemeente Eijsden-Margraten vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Eijsden-Margraten?

Als je container in de gemeente Eijsden-Margraten niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten of met de afvalverwerker: rd4

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Eijsden-Margraten kun je dan contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (rd4) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Eijsden-Margraten?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Eijsden-Margraten een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Eijsden-Margraten als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Eijsden-Margraten?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Eijsden-Margraten: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Eijsden-Margraten. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *